Prezentace z přednášek

Zimní semestr


Úvodní přednáška [PDF]

Stavba rostlin I - rostlinná buňka [PDF]

Stavba rostlin II - kořen, list [PDF]

Stavba rostlin III - stonek, dřeviny [PDF]

Transport látek rostlinou [PDF]

Fotosyntéza a dýchání [PDF]

Minerální výživa [PDF]

Vodní provoz rostlin [PDF]

Mykorhiza – tajemný život hub s rostlinami aneb houbový internet v půdě [PDF]

Oxid uhličitý a klima na Zemi [PDF]

Cvičení [PDF]


Letní semestr


Ekosystémové služby, globální změny klimatu, a trvale udržitelný rozvoj [PDF]

Ontogeneze rostlin [PDF]

Rostlinné explantáty [PDF]

Rostliny a stres 1 [PDF]

Rostliny a stres 2 [PDF]

Lidstvo a vývoj zemědělsví [PDF]

Význam vody pro lidstvo [PDF]

Geneticky modifikované rostliny [PDF]

Služby ekosystémů a trvalá (ne)udržitelnost [PDF]

Masožravé rostliny [PDF]


Učební texty


Úvod [PDF]

Stavba rostlin I [PDF]

Stavba rostlin II [PDF]
Leden nebo únor: Praktikum anatomie rostlin v učebně vybavené mikroskopy pro každého účastníka. Předmětem bude pozorování základních druhů buněk a pletiv rostlin. Termín a rozsah bude upřesněn podle dostupnosti cvičebny a počtu studentů. Cvičení povedou RNDr. Olga Votrubová a Mgr. D. Bartáková, případně další pracovníci katedry.
Termín bude upřesněn podle dostupnosti cvičebny. Cvičení povedou RNDr. Olga Votrubová a Mgr. D. Bartáková.