Prezentace z přednášek

Zimní semestr


Úvodní přednáška - RNDr. Olga Votrubová, CSc. [PDF]

Rostlinná buňka [PDF]- RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. [PDF]

Stavba rostlin I - kořen, list [PDF] - RNDr. Lenka Havelková, Ph.D. [PDF]

Stavba rostlin II - stonek, dřeviny [PDF] - RNDr. Lenka Havelková, Ph.D. [PDF]

Transport látek rostlinou [PDF] - RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D. [PDF]

Fotosyntéza a dýchání [PDF] - doc. Jaromír Kutík [PDF]

Minerální výživa [PDF] - RNDr. Edita Tylová, Ph.D. [PDF]

Vodní provoz rostlin [PDF] - prof. Jana Albrechtová [PDF]

Mykorhiza – tajemný život hub s rostlinami aneb houbový internet v půdě [PDF] - prof. Jana Albrechtová [PDF]

Vnímání světa rostlinami – co a jak [PDF] - RNDr. Jana Krtková, Ph.D. [PDF]


Letní semestr


Ontogeneze rostlin I a II [PDF] - RNDr. Lenka Havelková, Ph.D. [PDF]

Rostlinné explantáty [PDF] - RNDr. Hana Konrádová, Ph.D. [PDF]

Rostliny a stres I [PDF] - RNDr. Lenka Havelková, Ph.D. [PDF]

Rostliny a stres II [PDF] - RNDr. Lenka Havelková, Ph.D. [PDF]

Oxid uhličitý a klima na Zemi [PDF] - Prof. Jana Albrechtová [PDF]

Lidstvo a vývoj zemědělsví [PDF] - doc. Helena Lipavská [PDF]

Význam vody pro lidstvo [PDF] - doc. Helena Lipavská [PDF]

Geneticky modifikované rostliny [PDF] - RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. [PDF]

Ekosystémové služby, globální změny klimatu, a trvale udržitelný rozvoj [PDF] - prof. Jana Albrechtová [PDF]

Masožravé rostliny [PDF] - RNDr. Miroslav Srba, Ph.D. [PDF]

Cvičení [PDF]Učební texty


Úvod [PDF]

Stavba rostlin I [PDF]

Stavba rostlin II [PDF]
Praktikum anatomie rostlin v učebně vybavené mikroskopy pro každého účastníka. Předmětem bude pozorování základních druhů buněk a pletiv rostlin. Termín a rozsah bude upřesněn podle dostupnosti cvičebny a počtu studentů.
Termín bude upřesněn podle dostupnosti cvičebny.