Rozhovory o U3V a příspěvky posluchačů

 Názor absolventů cyklu přednášek Svět rostlin

 Rozhovor s prof. RNDr. Lubomírem Nátrem, DrSc.

Projev prof. MUDr. J. Kouteckého, DrSc. na slavnostním setkání s absolventy kurzů univerzity 3. věku lékařské a přírodovědecké fakulty konaném v Karolinu 15. června 2007. Uveřejněno se souhlasem prof. Kouteckého.

 Rozhovor s posluchačem U3V Miroslavem Ševčíkem
  Alexandra Bednárová
  Stanislava Beránková
  Hana Kůstová
 Jana Henžlíková - Ekosystém a služby ekosystému
 Jarmila Douděrová - Lesy a jejich význam(část 1, část 2)
 Petr Kunt - Globální změny klimatu: skleníkové plyny a jejich význam pro oteplování planety, politické aspekty (část 1, část 2, část 3)
   Věra Pruklová
   Květa Gubová
   Jaroslava Řezníčková
   Jarmila Guzanová

Chcete-li nám sdělit svůj názor, zašlete jej, prosím, na votrub@natur.cuni.cz