Svět rostlin

Nabízený kurz pro posluchače Univerzity 3. Věku

Svět rostlin

by se mohl také nazývat

Rostliny – nezbytnost nebo jen potěšení?

Proč?

Všichni víme, že rostliny jsou pro člověka velmi důležité. Ale možná už se tento až primitivní poznatek stal natolik samozřejmým, že jej nevnímáme a hlavně nerespektujeme! Vždyť přibývají kolem nás plochy s přírodními i zemědělskými porosty nebo plochy zabetonované?

Kdysi


DnesVe skutečnosti rostliny nejsou potřebné, ale naprosto nezbytné. Již v základní škole se seznamujeme s potravní pyramidou: Její základ tvoří rostliny, jejichž biomasa umožňuje život organismů vyšších pater, tedy býložravcům,. masožravcům i všežravcům včetně člověka. Jiné zdroje potravy skutečně na Zemi nejsou. Je možné, aby při zmenšujících se plochách rostlin na naší planetě se přesto podařilo uživit stávajících 7 a brzkých 10 miliard lidí? Jak bychom mohli rostliny „přesvědčit“, aby zvyšovaly svou produkci? A poskytuje současná věda návod na takové „přesvědčování“?


Rostliny udržují stávající koncentraci kyslíku atmosféře Země. Jak to vlastně dělají? Může nám v blízké budoucnosti hrozit nedostatek kyslíku? Rostliny poutají nepředstavitelně velká množství oxidu uhličitého, který všechny organismy vydechují do vzduchu a kam lidstvo přidává stále větší množství tohoto skleníkového plynu ze spalování fosilních paliv.
Záplavy nás v posledních letech v Česku ohrožují více než sucha. Jak na přebytek vody reagují rostliny. A kolik vody vlastně rostliny potřebují? Ale také jiná úvaha jen zdánlivě nesouvisející s tématem vztahu rostlin k dostatku či nedostatku vody: V parním létu je v lese chladně a příjemněji než na vydlážděném náměstí. Tuto pohodu však nezpůsobuje jen stín stromů ale také jejich vynikající ochlazovací schopnost. Jak?Mohli bychom pokračovat dalšími úvahami a dalšími otázkami. Určitě je zřejmé, že odpovědi, byť někdy ještě neúplné, lze získat jen hlubším poznáním toho, jak rostliny žijí. V rámci tohoto kurzu přednášející z Katedry experimentální biologie rostlin nabízejí srozumitelným způsobem nejnovější poznatky na výše zmíněné i mnohé další otázky. Na otázky nejen připravené pro základní strukturu tohoto kurzu, ale také na otázky, které si posluchači „přinesou s sebou“. Nemůžeme však slíbit vyčerpávající a úplné odpovědi na všechny otázky vztahující se k tomu, „jak to rostliny dělají“. Stávající věda toho o rostlinách ještě spoustu nezná. Ale to, co ví, jsou přednášející připraveni vnímavým a zvídavým posluchačům Univerzity 3. věku přístupnou formou nabídnout.

autor schémat: L. Nátr


Další podrobnosti nabízí
Návr programu pro zimní semestr 2014/2015.Zkusíte to s naším kurzem?
Rostliny mají co nabídnout!
A potřebujeme je my, lidé!