Základní informace

Kurz anatomie a fyziologie rostlin


Katedra experimentální biologie rostlin nabízí, organizuje a zajišťuje v rámci Univerzity 3. věku (U3V) kurzy anatomie a fyziologie rostlin již déle než 10 let. Na počátku byly spojeny s odborným a organizačním působením prof. Lubomíra Nátra. Od roku 2014 převzala vedení a organizaci kurzu Dr. Olga Votrubová, od letošního roku jeho vedení přebírá Dr. Kateřina Schwarzerová. Na přednáškách se podílí řada dalších členů Katedry experimentální biologie rostlin.

Kurzy zahrnují 10 až 13 dvouhodinových přednášek nebo cvičení v zimním i letním semestru.

Tematicky pokrývají tyto kurzy základní informace o strukturách rostlin – od struktury buňky, přes strukturu pletiv a orgánů až po celou rostlinu – a o základních fyziologických procesech – fotosyntéza a dýchání, vodní provoz, minerální výživa, růst a vývoj atd. Na tyto základní přednášky pak navazují další témata – mykorhizy, rozmnožování rostlin, vývoj zemědělství, význam rostlin pro hospodaření s vodou, rostlinné explantáty, rostliny a stres, geneticky modifikované rostliny, rostliny a udržitelnost života, masožravé rostliny.

Jistou zvláštností našich kurzů je zařazení praktických cvičení mikroskopických a cvičení v explantátové laboratoři. Senioři a seniorky tak dostávají příležitost slyšet nejen teoretické poznatky. Kromě toho bývají do kurzů zahrnuta i témata související s praktickými aspekty pěstování rostlin představované exkurzí do experimentálních skleníků katedry.

Vyučující: Kateřina Schwarzerová (garant), Olga Votrubová (zástupce garanta), Jana Albrechtová, Jaromír Kutík, Hana Konrádová, Helena Lipavská, Edita Tylová, Lukáš Fischer a Miroslav Srba. Organizaci cvičení a exkurze se účastní Drahomíra Bartáková, Josef Šonka a Anna Janská.



Přijďte nahlédnout do úžasného světa rostlin!


 
em(ISO)