Základní informace

Kurz anatomie a fyziologie rostlin


Katedra experimentální biologie rostlin nabízí, organizuje a zajišťuje v rámci Univerzity 3. věku (U3V) kurzy anatomie a fyziologie rostlin již déle než 10 let. Na počátku byly spojeny s odborným a organizačním působením prof. Lubomíra Nátra. Od roku 2014 převzala vedení a organizaci kurzu Dr. Olga Votrubová, přičemž na přednáškách se podílí řada dalších členů katedry.

Kurzy zahrnují 10 až 13 dvouhodinových přednášek nebo cvičení v zimním i letním semestru.

Tematicky pokrývají tyto kurzy základní informace o strukturách rostlin – od struktury buňky, přes strukturu pletiv a orgánů až po celou rostlinu – a o základních fyziologických procesech – fotosyntéza a dýchání, vodní provoz, minerální výživa, růst a vývoj atd. Na tyto základní přednášky pak navazují další témata – mykorhizy, rozmnožování rostlin, vývoj zemědělství, význam rostlin pro hospodaření s vodou, rostlinné explantáty, rostliny a stres, geneticky modifikované rostliny, rostliny a udržitelnost života, masožravé rostliny.

Jistou zvláštností našich kurzů je zařazení praktických cvičení mikroskopických a cvičení v explantátové laboratoři. Senioři a seniorky tak dostávají příležitost slyšet nejen teoretické poznatky. Kromě toho bývají do kurzů zahrnuta i témata související s praktickými aspekty pěstování rostlin představované exkurzí do experimentálních skleníků katedry.

Vyučující: Olga Votrubová (garant), Hana Konrádová, Jana Albrechtová a další členové katedry.Přijďte nahlédnout do úžasného světa rostlin!


 
em(ISO)