• Stručný popis a cíle projektu
  • Implementace projektu
  • Výstupy projektu
  • Přínos projektu pro CEBR
  • Partneři projektu
  • Výstupy projektu

    Do pěti let od ukončení realizace projektu dojde k: