• Stručný popis a cíle projektu
 • Implementace projektu
 • Výstupy projektu
 • Přínos projektu pro CEBR
 • Partneři projektu
 • Plán implementace projektu

  Doba trvání projektu22 měsíců
  Počátek projektu1.1.2010
  Celkový rozpočet projektu13 812 325 Kč
  Finanční krytí92,5% (12 776 401 Kč) financováno z rozpočtu OPPK
  7,5% (1 035 925 Kč) institucionální prostředky žadatele

  Realizace projektu je naplánována tak, aby po celé její trvání bylo možno udržet kontinuitu současného výzkumu a výuky na pracovišti, včetně současných nasmlouvaných projektů s výzkumnými partnery. Proto nebude rekonstrukce Centra (investiční fáze) provedena naráz, ale ve čtyřech na sebe navazujících etapách:

  Etapa 1 - Příprava projektu a organizace výběrových řízení (od 1.1.2010)

  Stav: ukončeno

  V rámci této etapy proběhla výběrová řízení na dodavatele stavby, laboratorního nábytku a přístrojů. Výběrové řízení na renovaci kultivačního zázemí bylo přesunuto do druhé etapy.

  Etapa 2 - Rekonstrukce zázemí laboratoří morfogeneze - a fyziologické anatomie (1.5. -31.10.2010)

  Stav: ukončeno

  Ve druhé etapě došlo k rekonstrukci laboratoří Morfogeneze rostlin (007) a Fyziologické anatomie rostlin (008). Vestavbou dřevěných galerií se plocha těchto laboratoří zvýšila o 23 m2

  Etapa II - Laboratoř 007
  Etapa II - Laboratoř 008

  Laboratoře byly vybaveny novým nábytkem a přístrojové vybavení týmů obohaceno o:

  V rámci etapy došlo rovněž k renovaci kultivační místnosti pro dlouhodobou kultivaci celých rostlin hydroponických, půdních a pískových kulturách (KV1) a kultivační místnosti pro nesterilní kultivaci Arabidopsis (KV2). Díky změnám v uspořádání místností byla celková kultivační plocha navýšena o 16 m2.

  Etapa II - kultivační místnost

  Etapa 3 - Rekonstrukce bioinformatické laboratoře (od 1.11. 2010)

  Stav: ukončeno

  V rámci třetí etapy proběhla rekonstrukce interiéru laboratoře bioinformatiky (č.106). Dále byly nakoupeny dva kultivační boxy s regulovanou vlhkostí, digitální zobrazovací systém pro dokumentaci, archivaci a analýzu elektroforetických gelů a dva autoklávy. Došlo i k renovace kultivační místnosti KV 3.

  Výstupy etapy:

  Fotografie výchozího a konečného stavu obou rekonstrukce laboratoře a renovace kultivační místnosti:

  Etapa III - Laboratoř 106

  Etapa 4 - Laboratoř cytoskeletu, ekoanatomie (1.5.2011 - 31.10.2011)

  Stav: ukončeno

  Ve čtvrté etapě byla provedena rekonstrukce laboratoře cytoskeletu (lab204), a ekofyziologické anatomie (207). V laboratoři 204 došlo k výměně podlahy, laboratorního stolu a vestavbě galerie. Ta překrývá rovněž prostor přilehlé chodby a výrazně tak zvětšuje pracovní prostor laboratoře. Mezi laboratoří a pracovnou ekofyziologické anatomie (207) byly odstraněny příčky, vzniklý prostor byl osazen centrálním a bočním laboratorním stolem a vybudována galerie. Přístrojové vybavení centra bylo doplněno o hluboko mrazicí box, vakuový koncentrátor vzorků a chemickou vývěvu pro lyofilizátor.

  Dne 27.10. proběhl v Centru Den otevřených dveří a slavnostní otevření rekonstruovaných prostor.  Na slavnostním otevření, kterého se účastnili i zástupci MHMP vystoupil děkan PřF UK. Prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc. a proděkan pro biologickou sekci PřF UK Doc. RNDr. Petr Folk, CSc. V rámci této akce byla vydána tisková zpráva a odhalena pamětní deska projektu.

  Výstupy etapy:

  Etapa IV - Laboratoř 204
  Etapa IV - Laboratoř 207
  Etapa IV - Slavnostní otevření
  Etapa IV - přístroje