• Stručný popis a cíle projektu
  • Implementace projektu
  • Výstupy projektu
  • Přínos projektu pro CEBR
  • Partneři projektu
  • Stručný popis a cíle projektu

    Záměrem projektu je zabezpečit efektivní rozvoj Centra experimentální biologie rostlin na Katedře experimentální biologie rostlin PřF UK a podpořit jeho spolupráci s partnerskými organizacemi. Tohoto záměru bude dosaženo prostřednictvím realizace následujících dílčích cílů: