Výsledkem práce s mikroskopem
je obvykle obraz
Více se dozvíte:
MB130P01 Metody analýzy obrazu a stereologie pro biology
Albrechtová Jana, Janáček Jiří, Kubínová Lucie, Kubínová Zuzana, Lhotáková Zuzana
MB130P32 Botanická mikrotechnika
Soukup Aleš
2012 © KEBR