Aleš Soukup

 

kód: B130P32
kredity: 4
rozsah: 2/2 Zk,Z


kontakt:
katedra fyziologie rostlin
PřF UK
Viničná 5, Praha 2

asoukup@natur.cuni.cz
telefon: 22195 1697

sylabus kurzu

prezentace přednášky


© Aleš Soukup 2004