Materiály pro přednášku z

FYZIOLOGICKÉ ANATOMIE ROSTLIN

RNDr. Aleš Soukup, PhD., RNDr. Olga Votrubová, CSc.,

RNDr. David Honys, PhD.

 

 

 

 

Úvodní přednáška - embryo a jeho vývoj, vznik tělního plánu, pletiva

Meristémy - uspořádání a produkce buněk, základní prvky regulace

Vodivá pletiva - xylém - vývoj, struktura a funkce

Vodivá pletiva - floém - vývoj, struktura a funkce

Koren - vývoj, struktura a interakce s rizosférou

Stonek - vznik, vnitřní uspořádání a vývoj

List - ontogeneze listu, listová žilnatina, krycí pletiva

List - interakce s okolním prostředím

Sekundární růst - funkce, vodivá a krycí pletiva

Sekrece - sekreční struktury a sekundární metabolity (Olga Votrubová)

Sexualita rostlin a generativní orgány (David Honys)

 

pro čtení dokumentů pdf je třeba Acrobat Reader: