Praktikum z buněčné a molekulární biologie rostlin

Návody - ke stažení či k tisku

(vše ve formátu MS Word)

Podklady pro úlohu "Klonování a mutageneze in silico"


F.C., V.Ž., S.Z., L.F., 2003-2005
Vypracováno s podporou grantu FRVŠ F4/2358