Biologie eukaryotické buňky - letní semestr 2010/2011

Fatima Cvrčková, Viktor Žárský, Lukáš Synek

Kurs je určen především posluchačům učitelského studia, popřípadě i studentům především ekologicky či systematicky zaměřených biologických oborů, tedy těm, kdo sice vědí, že se buněčnou biologií pravděpodobně nikdy zabývat nebudou, ale přesto by o ní rádi něco věděli (aniž by absolvovali "velkou" buněčnou biologii).


Anotace:

Přednáąka z evoluční perspektivy podává přehled o typové bohatosti prokaryotických a eukaryotických buněk, jejich evoluci (evoluci organel) a několikerém nezávislém vzniku mnohobuněčnosti. Při popisu jednotlivých buněčných struktur/procesů, zaměřeném předevąím na buňky eukaryot, je zachováno toto evoluční hledisko.Výklad o mechanismech fungování buňky je po obecném úvodu do biologie membrán rozčleněn klasicky podle buněčných kompartmentů (včetně extracelulární matrix/ buněčných stěn) a regulačně signálních procesů spojených s jejich dynamikou (integrovaných mj. v buněčném cyklu). Ve výkladu je kladen důraz na metabolickou a také informační (genová exprese) koordinaci organel a jádra, zvláštnosti metabolické kompartmentace (zvl. srovnání rostliny-žľivočichové) a procesy mezibuněčné komunikace.


Kurs není centrálně rozvrhován, doba a místo konání bude dohodnuto na "domlouvacím semináři" v úterý 22.2. v 15:00 v seminární místnosti katedry experimentální biologie rostlin.


Seznam témat (postupně budou doplněny presentace)