KNIHOVNA

Vyhledávání referencí a citačních indexů
Web of Knowledge
Web of Science
Web of Knowledge - bibliografická databáze.
Obsahuje mimo jiné databázi vyhledávání článků Web of Science (od roku 1980) a vyhledávač impakt faktorů časopisů Journal Citation Reports
Scopus Scopus - bibliografická databáze obsahující mimo abstraktu a seznamu citací a případně odkazu na fulltext daného článku také přímý odkaz na stránky vydavatele.
Scopus Vyhledávání na NCBI - National Center for Biotechnology Information.

Seznam knih dostupných jako e-book


Seznam časopisů s on-line přístupy předplacené Katedrou experimentální biologie rostlin

Annals of Botany
Oxford Journals

Plant and Cell Physiology
Oxford Journals

Plant Cell
American Society of Plants Biologists

Plant Physiology
American Society of Plants Biologists

Physiologia Plantarum
Blackwell

In Vitro Cellular and Developmental Biology - Plant,
Springer Berlin/Heidelberg

Plant Biology
Thieme

JSTOR
Journal Storage

Functional Plant Biology
Csiro Publishing
Je odebírán v rámci osobního předplatného. Papírová verze je uložena na sekretariátu katedry, v případě zájmu o elektronický přístup kontaktujte Dr. Aleše Soukupa.

Další časopisy a přístupy v rámci PřFUK
Faculty Of 1000 BIOLOGY Faculty OF 1000 BIOLOGY
Pro vzdálený přístup použijte http://onelog3.ruk.cuni.cz/login?url=http://www.f1000biology.com
Pro první vstup do databáze prostřednictvim vzdáleného přístupu je třeba se autorizovat příslušným heslem do CASu na UK.
Ústav experimentální botaniky AV ČR On-line časopisy v UEB AVČR - tento odkaz slouží jako informace, které časopisy lze on-line prohlížet z UEB AVČR. V případě zájmu o některý z titulů je možné kontaktovat knihovníka ÚEB na adrese knihovna@ueb.cas.cz. Na stránkách UEB AV ČR v sekci Knihovna je uveřejněn také kompletní seznam časopisů (včetně údajů o ročníku časopisu, který je dostupný), nacházejících se v knihovně UEB, tj. včetně starších ročníků, které nejsou v elektronické podobě. Taktéž v případě zájmu o některý z titulů je možné kontaktovat knihovníka ÚEB.

Vyhledávání zkratek názvů časopisů Katalogy knihoven