SEZNAM TÝMŮ


Týmy Katedry fyziologie rostlin

Laboratoř studia regulačních faktorů morfogeneze rostlin


Laboratoř ekofyziologické anatomie


Laboratoř fyziologické anatomie


Laboratoř buněčné biologie
a biotechnologie rostlinLaboratoř buněčné morfogeneze
Externí týmy katedry
a/nebo týmy úzce spolupracující
ve výzkumu a výuce

Laboratoř hormonálních regulací
u rostlinLaboratoř biologie pylu