PŘEHLED PŘEDNÁŠEK, CVIČENÍ A SEMINÁŘŮ
Předměty evidované v SISu pro akademicky rok 2014/2015

Pokud má externí učitel Katedry Fyziologie rostlin zájem o zadání tématu diplomové či bakalářské práce, nechť zkontroluje platnost svého hesla pro vstup do SIS. Pokud Vaše heslo nefunguje, nebo pokud chcete nově zařídit vstup do SIS, obraťte se na doc. Lipavskou (
lipavska@natur.cuni.cz).
Vypisování témat prací může provést každý školitel sám v SIS/ položka "zadávání prací".

Dle rozhodnutí Katedry fyziologie rostlin je nutné, aby si externí učitelé bakalářských a magisterských prací na Katedře fyziologie rostlin vyhledali konzultanta, který zajistí splnění formálních fakultních požadavků.

Kód Předmět Garant Přednášející Upoutávka Stav
MB130P88 Anatomie a fyziologie rostlin Albrechtová Jana Albrechtová Jana    
MB130P35 Anatomie a morfologie rostlin Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Dušková Eva
Lhotáková Zuzana
Havlíček Petr
   
MB130P62 Anatomie a morfologie rostlin (pro učitelské kombinace) Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Dušková Eva
   
MB130P61 Anatomie rostlin Votrubová Olga Sikorová Lenka
Soukup Aleš
Votrubová Olga
Tylová Edita
PDF  
MB130P61E Anatomie rostlin Votrubová Olga Soukup Aleš
Votrubová Olga
   
MB150C28 Biologie buňky - praktická cvičení, část třetí: rostlinná buňka Černý Jan Černý Jan    
MB130P73 Biologie eukaryotické buňky Žárský Viktor Cvrčková Fatima
Žárský Viktor
Synek Lukáš
PDF neběží
MB130P76 Biologie orchidejí Ponert Jan Ponert Jan PDF  
MB130P66 Biologie půdy Voříšek Karel Voříšek Karel    
MB130P34 Biologie rostlinné buňky Žárský V. Cvrčková Fatima
Potocký Martin
Žárský Viktor
PDF  
MB130P19I Biotechnologie a genové inženýrství rostlin - sylabus (pdf) Opatrný Zdeněk Bříza Jindřich
Dvoržáková-Kusendová Miluše
Fischer Lukáš
Honys David
Křístková Marie
Macek Tomáš
Opatrný Zdeněk
Smýkal Petr
PDF  
MB130P32 Botanická mikrotechnika Soukup Aleš Soukup Aleš
Pecková Eva
PDF  
MB130P47 Cytoskelet rostlin Schwarzerová Kateřina Schwarzerová Kateřina PDF neběží
MB130P54 Ekofyziologie mykorrhizních symbióz Vohník Martin Vohník Martin
Vosátka Miroslav
Sýkorová Zuzana
PDF  
MB130P17 Energetický metabolismus rostlin Fischer Lukáš Fischer Lukáš    
MB130C79 Exkurze:experimentální biologie rostlin Albrechtová Jana Albrechtová Jana    
MB130P21 Fotomorfogeneze Konrádová Hana Konrádová Hana PDF  
MB130P15 Fytohormony Zažímalová Eva Vaňková Radomíra
Zažímalová Eva
Hoyerová Klára
PDF  
MB130P15E Fytohormony Zažímalová Eva Vaňková Radomíra
Zažímalová Eva
   
MB130P44 Fytopatologie - sylabus (pdf) Čeřovská Noemi Burketová Lenka
Čeřovská Noemi
PDF neběží
MB130P31 Fyziologická anatomie rostlin Soukup Aleš Soukup Aleš, Votrubová Olga PDF  
MB130P31E Fyziologická anatomie rostlin Soukup Aleš Soukup Aleš    
MB130P22 Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech Pokorný Jan Albrechtová Jana
Pokorný Jan
Rejšková Alžběta
PDF  
MB130P22E Fyziologické funkce rostlin v ekosystémech Pokorný Jan Albrechtová Jana
Pokorný Jan
Rejšková Alžběta
   
MB130P13 Fyziologie rostlin

(Praktikum k přednášce)
Žárský Viktor
Mašková Petra
Žárský Viktor
Mašková Petra
Kulich Ivan
Dvořáková Lenka
Ševčíková Hana
Tylová Edita
Pecková Eva
Vohník Martin
Tyč Dimitrij
   
MB130P13E Fyziologie rostlin

(Praktikum k přednášce)
Žárský Viktor
Mašková Petra
Žárský Viktor
Mašková Petra
Kulich Ivan
Dvořáková Lenka
Ševčíková Hana
Tylová Edita
Pecková Eva
Vohník Martin
Tyč Dimitrij
   
MB130P74 Fyziologie rostlin - pro učitelské kombinace Lhotáková Zuzana Lhotáková Zuzana    
MB130C14E Praktikum z fyziologie rostlin Michal Hála Michal Hála    
MB130C14A Praktikum z fyziologie rostlin Michal Hála Michal Hála    
MB130P14 Fyziologie rostlin Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Fischer Lukáš
Honys David
Petrášek Jan
   
MB130P14E Fyziologie rostlin Albrechtová Jana Albrechtová Jana    
MB130P13 Fyziologie rostlin - Praktikum k přednášce Žárský Viktor
Mašková Petra
Kulich Ivan
Lhotáková Zuzana
Lipavská Helena
Mašková Petra
Tylová Edita
Žárský Viktor
   
MB130C74 Fyziologie rostlin (praktikum) - pro učitelské kombinace Tylová Edita Kulich Ivan
Lhotáková Zuzana
Lipavská Helena
Mašková Petra
Tylová Edita
Žárský Viktor
   
MB130C14 Fyziologie rostlin (praktikum) Hála Michal Hála Michal   neběží
MB130C14E Fyziologie rostlin (praktikum) Hála Michal Hála Michal    
MB130P68 Globální změny a trvalá udržitelnost Albrechtová Jana Albrechtová Jana PDF  
MB130P60 Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Cienciala Emil
Moldan Bedřich
Prášil Ondřej
PDF  
MB130P60E Globální změny, fotosyntéza a trvale udržitelný rozvoj Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Cienciala Emil
Moldan Bedřich
Nátr Lubomír
Prášil Ondřej
  neběží
MB130P67 Interakce mezi rostlinou a mikroorganismy Kavková Miloslava Kavková Miloslava PDF  
MB130P63 Masožravé rostliny Srba Miroslav Adamec Lubomír
Srba Miroslav
PDF  
MB130P01 Metody analýzy obrazu a stereologie pro biology Albrechtová Jana Albrechtová Jana
Janáček Jiří
Kubínová Lucie
Kubínová Zuzana
Lhotáková Zuzana
PDF  
MB130P70 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě II:informace a náhoda Zimmermann Karel Zimmermann Karel PDF  
MB130P71 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě III:počítačové modelování a simulacesace a popis systémů Zimmermann Karel Zimmermann Karel PDF  
MB130P69 Metody, modely a algoritmy v biologii a v každodenním životě I:organisace a popis systémů Zimmermann Karel Zimmermann Karel PDF  
MB130P05 Minerální výživa rostlin Tylová Edita Tylová Edita PDF  
MB130P46 Molekulární genetika rostlin Fischer Lukáš Fischer Lukáš PDF  
MB130P46E Molekulární genetika rostlin Fischer Lukáš Fischer Lukáš    
MB130S50 Odborný seminář oboru Anatomie a fyziologie rostlin (1. ročník) Albrechtová Jana Albrechtová Jana    
MB130S50L Odborný seminář oboru Anatomie a fyziologie rostlin (1. ročník) Albrechtová Jana Albrechtová Jana    
MB130S51 Odborný seminář oboru Anatomie a fyziologie rostlin (2. ročník) Albrechtová Jana Albrechtová Jana    
MB130S51L Odborný seminář oboru Anatomie a fyziologie rostlin (2. ročník) Albrechtová Jana Albrechtová Jana    
MB130S1 Pokroky v biologii rostlin Cvrčková Fatima Cvrčková Fatima    
MB130P16 Praktické základy vědecké práce Petrášek Jan Petrášek Jan PDF  
MB130P16E Praktické základy vědecké práce Petrášek Jan Petrášek Jan    
MB130C30E Praktikum: Rostlinná buňka Schwarzerová Kateřina Schwarzerová Kateřina    
MB130C30 Praktikum: Rostlinná buňka Schwarzerová Kateřina Schwarzerová Kateřina PDF  
MB130C34 Praktikum z buněčné a molekulární biologie rostlin Žárský Viktor Žárský Viktor   neběží
MB130P30 Rostlinná cytologie Schwarzerová Kateřina Schwarzerová Kateřina
Fišerová Jindřiška
Kutík Jaromír
PDF  
MB130P11 Rostlinné explantáty Lipavská Helena Lipavská Helena
Mašková Petra
PDF  
MB130P11E Rostlinné explantáty Lipavská Helena Lipavská Helena
Mašková Petra
   
MB130P77 Rostliny a rozkvět a pád lidské civilizace Lipavská Helena Lipavská Helena
Smýkal Petr
PDF  
MB130P23 Rostliny a stres Hála Michal Hála Michal, Burketová Lenka
Lipavská Helena
Soukup Aleš
Vaňková Radka
   
MB130P78 Růst a vývoj rostlin Honys David Honys David
Mašínská Lucie
Petrášek Jan
   
MB130C78 Praktikum Růst a vývoj rostlin pro odbornou biologii Petrášek Jan Petrášek Jan
Honys David
Libus Jiří
Breznenová Katarína
Bokvaj Pavel
   
MB130C72 Praktikum Růst a vývoj rostlin pro učitelské kombinace Petrášek Jan Petrášek Jan
Honys David
Libus Jiří
Breznenová Katarína
   
MB130P64 Stabilní izotopy v biologii rostlin a ekologii Šantrůček Jiří Šantrůček Jiří    
MB130P58 Svět RNA a bílkovin Honys David Honys David
Fíla Jan
   
MB130P58E Svět RNA a bílkovin Honys David Honys David
Fíla Jan
   
MB130T22 Terénní praktikum z ekofyziologie rostlin Pokorný Jan Pokorný Jan    
MB130P12 Transport a distribuce látek v rostlinách Lipavská Helena Lipavská Helena PDF  
MB130C52 Úvod do bioinformatiky Cvrčková Fatima Cvrčková Fatima PDF  
MB130C52E Úvod do bioinformatiky Cvrčková Fatima Cvrčková Fatima    
MC250P05N Úvod do biologie rostlin Cvrčková Fatima Cvrčková Fatima
Albrechtová Jana
Mašková Petra
   
MB130P18E Vodní provoz rostlin Pospíšilová Jana Pospíšilová Jana    
MB130P18 Vodní provoz rostlin Pospíšilová Jana Pospíšilová Jana PDF  
MB130P53 Vybrané kapitoly z biochemie rostlin Zažímalová Eva Zažímalová Eva PDF  
MB130P28 Vybrané kapitoly z explantátových kultur Tichá Ingrid Tichá Ingrid    
MB130P55 Vybrané kapitoly z vývojové genetiky rostlin Friml Jiří Friml Jiří    
MB130P51 Vývojová biologie rostlin Žárský Viktor Žárský Viktor PDF nebeží
MB130P65 Xenobiochemie rostlin Podlipná Radka Podlipná Radka
Soudek Petr
PDF  
MB130P75 Základy cytometrických metod Doležel Jaroslav Doležel Jaroslav    
MB130P08 Základy zahradnictví Tylová Edita Tylová Edita PDF  
MB130C73 Základy zahradnictví Tylová Edita Tylová Edita PDF  
MB160C45 Mikroskopická technika Hampl Vladimír Albrechtová Jana, Hampl Vladimír, Hyliš Miroslav, Sacherová Veronika, Šebesta Ondřej    
MB160C66 Mikroskopická technika pro učitele Hampl Vladimír Hampl Vladimír, Šebesta Ondřej    

Celoživotní vzdělávání na PŘF UK v Praze (detailní informace)

 3 kurzy v rámci Univerzity třetího věku (U3V)
Praktika pro středoškolské studenty v souvislosti s projektem OTEVŘENÁ VĚDA