Vybrané kapitoly z vývojové genetiky rostlin

(MB130P55)

Prezentace

prezentace 1

prezentace 2

prezentace 3

prezentace 4Studijní materiály

Birnbaum a kol. 2003

Friml a kol. 2002

Friml a kol. 2002

Friml a kol. 2003

Friml a Palme 2002

Reinhardt a kol. 2003

Bradley a kol. 2003