Vodní provoz rostlin
Kód: B130P18
Přednášející: RNDr. Jana Pospíšilová, CSc.
Anotace přednášky (doc)
1. Vodní režim rostlin - úvod
2. Transport kapalné vody
3. Transport vody v xylemu
4. Transpirace
5. Stomatální vodivost a transpirace
6. Mechanizmy pohybu průduchů
7. Regulace výměny plynů otevřeností průduchů
8. Vodní stres
English version
1. Plant water regime: Introduction - lecture 1 (ppt)
2. Plant water regime: Transpiration - lecture 2 (ppt)
3. Plant water regime: Transport of liquid water - lecture 3 (ppt)
4. Plant water regime: Transport of water in xylem - lecture 4 (ppt)
4. Plant water regime: Water stress - lecture 5 (ppt)
4. Plant water regime: Stomatal conductance - lecture 6 (ppt)
4. Plant water regime: Mechanisms of stomata movements - lecture 7 (ppt)
4. Plant water regime: Regulation of gas exchange by stomatal opening - lecture 8 (ppt)