Pylové -omiky
 Školitel RNDr. David Honys, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
kontakt: honys@ueb.cas.cz
 Konzultanti Said Hafidh, Ph.D., Bc. Jan Fíla
Ústav experimentální botaniky AV ČR
 Předběžná náplň práce:

Razantní nástup vysoce výkonných (-omických) metodických přístupů na přelomu tisíciletí se odrazil i ve výzkumu samčího gametofytu, pylu a pylové láčky, a jeho interakcí s gametofytem samičím. Mimo klasických metod genomických umožňujících většinu následných úrovní se postupně uplatnila zejména transkriptomika, proteomika, globální identifikace regulačních malých RNA (smRNA-omika?) s tím, že školitel a konzultanti se na těchto výzkumech z různých oblastech také podíleli a podílejí. Cílem práce bude literární rešerše z různých zdrojů integrující relevantních pylová –omická data získaná různými metodickými přístupy tvořící informační základ pro navazující práci diplomovou. Anglická verze práce by mohla/měla být publikována jako krátký souhrnný článek (minireview).

Téma je řešeno v rámci projektu GAČR, v jehož jsou také pro studenta alokovány osobní finanční prostředky.