Funkční genetika pylu
 Školitel RNDr. David Honys, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
kontakt: honys@ueb.cas.cz
 Konzultanti RNDr. Nikoleta Dupľáková, Mgr. Antónia Gibalová
Ústav experimentální botaniky AV ČR
 Předběžná náplň práce:

Vývoj a funkce samčího gametofytu, tj. zrání pylového zrna a následný růst pylové láčky k vajíčku, představuje velice specifický a přesně kontrolovaný vývojový proces, kterého se účastní celá řada genů. Většina jich byla popsána během několika transkriptomických experimentů, detailně funkčně charakterizován však byl jen zlomek z nich, nicméně tento soubor se poměrně rychle rozšiřuje. Cílem bakalářské práce proto bude revize současných znalostí - sepsání aktualizovaného přehledu genů, které se prokazatelně účastní kontroly vývoje a zrání pylu a růstu pylové láčky. Práce by také měla sloužit jako informační základ pro navazující v práci diplomovou. Anglická verze práce by mohla/měla být publikována jako krátký přehledný článek (minireview).

Téma je řešeno v rámci projektu GAČR, v jehož jsou také pro studenta alokovány osobní finanční prostředky.