Skladování a transport mRNA v rostlinných buňkách
 Školitel RNDr. David Honys, Ph.D.
Ústav experimentální botaniky AV ČR
kontakt: honys@ueb.cas.cz
 Konzultant (Said Hafidh, Ph.D.)
Ústav experimentální botaniky AV ČR
 Předběžná náplň práce:

Skladování, transport a lokalizovaná translace mRNA představuje mocný nástroj kontroly genové exprese účastnící se mj. klíčových regulačních procesů morfogeneze (např. květní indukce semenných rostlin či déle známá embryogeneze octomilky). Není překvapivé, že výzkum v živočišných systémech je napřed, nicméně ředa zajímavých a důležitých poznatků již byla získána i u rostlin, částečně i v naší laboratoři. Cílem práce je proto shromáždit tyto poznatky formou literární rešerše a vytvořit informační základ pro navazující práci diplomovou, která by se týkala specifické formy skladování a transportu mRNA v rostoucích pylových láčkách.

Téma je řešeno v rámci projektu GAČR, v jehož jsou také pro studenta alokovány osobní finanční prostředky.