Archiv seminářů - Anatomie a fyziologie rostlin (2007-2014)

(B130S50, MB130S50L, MB130S51, MB130S51L)


letní semestr 2013/2014 prof. Jana Albrechtová, doc. Fatima Cvrčková

18.2.2014 "domlouvací" seminář Stanovení termínů výuky volitelných předmětů. [PDF]
25.2.2014 Milan Lstibůrek (ČZU Praha, Katedra dendrologie a šlechtění lesních dřevin) Současné trendy v lesnické genetice a šlechtění lesních dřevin [PDF]
4.3.2014 Michal Hála (KEBR PrF UK Praha) Rab GTPázy v rostlinné buňce - nové obzory podruhé [PDF]
11.3.2014 Václav Treml (Katedra fyzické geografie a geoekologie, PřF UK v Praze) Příklady využití dendrochronologie v klimatologii a při výzkumu přírodních ohrožení [PDF]
18.3.2014 Dana Drábová (Státní úřad pro jadernou bezpečnost, Praha) Přínosy a rizika jaderných technologií [PDF]
25.3.2014 Petr Smýkal (Katedra botaniky, UP Olomouc) Dávná domestikace kulturních plodin a recentní introgrese planých příbuzných druhů [PDF]
1.4.2014 Jaroslav Rožnovský (Český hydrometeorologický ústav, pobočka Brno) Bioklimatologické posouzení Extrémů počasí a predikce podnebí na území ČR [PDF]
8.4.2014 Jan Květ (Botanický ústav AVČR Třeboň)
10. celostátní seminář Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK a ČSEBR věnovaný 80. narozeninám Jana Květa
Mohou si spolu rozumět mokřady a zemědělství? (Laureát Medaile Gregora J. Mendela AVČR udělené v září 2013 http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1125.html) [PDF]
15.4.2014 Kateřina Svoboda (dříve University of Glasgow, Farmaceutical Faculty, Department of Plant Biology) Essential oils from plants – their biosynthetic origin, structure and uses [PDF]
22.4.2014 Christa Testerink (University of Amsterdam, Swammerdam Institute for Life Sciences) Take it or leave it: cellular signaling pathways linking salinity stress to root growth [PDF]
29.4.2014 Jiří Luštinec (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.) Nové poznatky o působení sacharózy, auxinů
a cytokininů v závislosti na koncentraci
[PDF]
6.5.2014 Julius von Sachs - slavnostní odhalení pomníku. 11. celostátní seminář. Kolokvium věnované jeho vědecké práci a dílu v kontextu rozvoje experimentální biologie 19. století. Vernisáž výstavy "Julius von Sachs a počátky rostlinné fyziologie" [PDF]
13.5.2014 Seminářové ozvěny Prezentace studentů závěrem semestru k proběhlé sérii seminářů.
20.5.2014 zápočtový týden


zimní semestr 2013/2014 prof. Jana Albrechtová, doc. Fatima Cvrčková

1.10.2013, 15:00 "domlouvací seminář" Stanovení termínů volitelných předmětů.  
1.10.2013, 16:00 NULTÝ SEMINÁŘ: Klaus Schweccheimer et al.: PINning down the function of D6PKs  
8.10.2013 Ohlasy zahraničních konferencí  
15.10.2013 Ravinder Kohli, DAV University, Jalandhar, India Allelopathic properties of Eucalyptus plantations: threat to Biodiversity [PDF]
22.10.2013 Přednášky vítězů soutěže studentů na 11. Conference of students of experimental plant biology in Košice, září 2013, spolupořádané ČSEBR Tereza Lukešová, BotU a PřF UK: Are dark septate endophytes mutualists or parzites? (3. cena za nejleší přednášku); J. Ponert, PřF UK: Sacharidy v orchideoidní mykorhizní symbióze: trehalóza jako zdroj uhlíku a energie (3. cena za nejleší přednášku) [PDF]
29.10.2013 Michal Martinka, Univerzita Komenského, Bratislava Formation of a biogenic gemstone - opal - in plants (1. cena za nejlepší přednášku soutěže mladých vědeckých pracovníků na 11. konferenci experimentální biologie rostlin v Košicích, září 2013 ) [PDF]
5.11.2013 Jan Ponert, Botanická zahrada a PřF UK Jak neplatit pokutu za práci s rostlinami, aneb právní předpisy regulující nakládání s rostlinným materiálem [PDF]
12.11.2013 Zdeněk Mocek, Celní správa Ruzyně Identifikace dřevin chráněných úmluvou CITES [PDF]
19.11.2013 Vojtěch Hudzieczek, Biofyzikální ústav AV ČR, Brno Heavy Metal Tolerance in Plants [PDF]
26.11.2013 Tamara Pečenková, IEB AS CR, Praha Arabidopsis and Pseudomonas - one flew over the plant immunity [PDF]
3.12.2013 Jenny Russinova, University of Ghent, Belgium Tracking receptor endocytosis and signaling in plants [PDF]
10.12.2013
10:00
Andrei Smertenko, Institute of Biological Chemistry Washington State University, USA Programmed death in the life of plants [PDF]
10.12.2013
15:00
Seminářové ozvěny Prezentace studentů závěrem semestru kproběhlé sérii seminářů.
17.12.2013 Vánoční seminář katedry Předvánoční setkání členů katedry s jejími příznivci.
Seminář Dr. Květa byl přeložen do letního semestru 2014:
2014 Jan Květ, BotU Třeboň Mohou si spolu rozumět mokřady a zemědělství? (Laureát Medaily Gregora J. Mendela AVČR udělené v září 2013 http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_1125.html) [PDF]


letní semestr 2012/2013 prof. Jana Albrechtová, doc. Fatima Cvrčková, prof. Lubomír Nátr

1.10.2013, 15:45 prof. Ing. Edward Trifonov, Ph.D.(University of Haifa, Israel) Nucleosome positioning sequence code. 33 years of agony, and final picture [PDF]
26.2.2013 prof. Stanislav Komárek (PřF UK Praha, Katedra filozofie) Náhoda či nutnost? Proč Evropa vytvořila novověkou přírodovědu a Čína ne? [PDF]
5.3.2013 Mgr. Alexander Ač, Ph.D. (Centrum pro výzkum globální změny AV ČR, v.v.i. Brno ) Globální změna klimatu a její dopady na planetu: poslední trendy výzkumu [PDF]
12.3.2013 Mgr. Karel Doležal, Dr. (Univerzita Palackého, Olomouc) Pokroky v analýze cytokininů [PDF]
19.3.2013 doc. Ing. Jan Mikulka, CSc. (VÚRV Praha, v.v.i.) Vliv herbicidů na dlouhodobé změny druhového spektra plevelů na zemědělské půdě a dopady na životní prostředí [PDF]
26.3.2013 RNDr. Kateřina Schwarzerová, Ph.D.(KEBR PřF UK) ARP2/3 komplex: jak a proč [PDF]
2.4.2013 RNDr. Lukáš Fischer, Ph.D. (KEBR PřF UK) RNA interference v transgenozi rostlin - žádoucí výsledek, komplikace i zajímavý objekt studia [PDF]
9.4.2013 Dr. Said Hafidh (ÚEB AV ČR, v.v.i.) The Essence of Maleness in flowering plants; current status and future prospects [PDF]
16.4.2013 Doc. RNDr. Lenka Burketová (ÚEB AVČR) Úloha fytohormohů při interakci rostlin s patogeny: nové pohledy na staré kauzy [PDF]
23.4.2013 Dr. David W. Lawlor (Rothamsted Reserach, U.K.) Genetic Engineering to Improve Plant Performance under Drought: Physiological Evaluation of Achievements, Limitations and Possibilities [PDF]
14.5.2013 Seminářové ozvěny
23.5.2013 9. celostátní seminář Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK, ČSEBR a Ústavu experimentální botaniky AVČR věnovaný 80. narozeninám Miroslava Kamínka Cytokininy: od objevu k praktickému využití [PDF]


2.10.2012 Domlouvací seminář Bude dohodnuta výuka předmětů KEBR, které nejsou centrálně rozvrhovány. [PDF]
9.10.2012 J. Albrechtová, F. Cvrčková, I. Kulich, P. Mašková, Z. Opatrný, A. Rosero, J. Sekereš, K. Schwarzerová, A. Soukup, E. Tylová, V. Žárský
(KEBR PřF UK v Praze)
Ozvěny významných vědeckých setkání [PDF]
16.10.2012 Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (KEBR PřF UK v Praze) Služby ekosystémů - naděje či další marnost? [PDF]
23.10.2012 Prof. RNDr. Ing. Michal V. Marek, DrSc. (ředitel Centra výzkumu globální změny, AV ČR, v.v.i., Brno) Ekosystémová úložiště uhlíku – dynamika a environmentální limity [PDF]
30.10.2012 RNDr. Pavel Poc (poslanec Evropského parlamentu) Behaviorální aspekty politiky - diskuse s europoslancem [PDF]
6.11.2012 Dipl. Biol. Markus Geisler, Dr. rer. nat (University of Fribourg, Department of Biology – Plant Biology, Switzerland) Functional interactomics of auxin transport complexes [PDF]
13.11.2012 Mgr. Tomáš Moravec, Ph.D. (ÚEB AV ČR, v.v.i. Praha) Využití rostlinných virů v biomedicíně [PDF]
20.11.2012 Ing. Miroslav Kamínek, CSc. (ÚEB AV ČR, v.v.i., Praha) Výzkum cytokininů: kde začal a kam směřuje [PDF]
27.11.2012 Mgr. Jan Jansa, Ph.D. (Mikrobiologický ústav AV ČR, Praha) Ekonomika mykorrhizní symbiózy: protisměrné toky fosforu a uhlíku [PDF]
4.12.2012 doc. RNDr. Hana Čížková, CSc. (Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích) Studium bilance uhlíku v mokřadech [PDF]
11.12.2012 Ozvěny seminářů Prezentace studentů  
18.12.2012 Vánoční seminář  
8.1.2013 J. Kutík (KEBR PřF UK, Praha), J. Opatrná (ÚEB AVČR, Praha), J. Dubová (MU Brno), T. Machula (děkan Teologické fakulty Jihočeské Univerzity), I. Macháčková (PřF UK, Praha), A. Lux (UK Bratislava), hlavní přednáška: S. Vitha (Texas A&M University, USA), F. Cvrčková (KEBR PřF UK), J. Petrášek (ÚEB AVČR,KEBR PřF UK, Praha), A. Soukup (KEBR PřF UK, Praha), D. Reňák (ÚEB AVČR) 8. celostátní seminář KEBR PřF UK a ČSEBR věnovaný památce prof. Karla Beneše: Rostlinná cytologie - současné poznatky i malý pohled do minulosti

13:00 hodin, Viničná 5, posluchárna B8 (přízemí vpravo)
[PDF]


letní semestr 2011/2012 doc. Jana Albrechtová, prof. Lubomír Nátr

28.2.2012 RNDr. Michal Hála, Ph.D. (Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK a Ústav experimentální botaniky AV ČR) Rab GTPázy v rostlinné buňce - nové obzory [PDF]
6.3.2012 Mgr. Ivan Kulich (Katedra experimentální biologie rostlin, PřF UK) Autofagie - mechanismus pro každý den? [PDF]
13.3.2012 RNDr. Milan Baláž, Ph.D. (Katedra fyziologie a anatomie rostlin, PřF MU, Brno) Ekofyziologie orchideoidní mykorhizy [PDF]
20.3.2012 Ing. Jaroslav Čepl, CSc. (Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o., Havlíčkův Brod) Současné trendy v geneticko-šlechtitelském a technologickém výzkumu bramboru [PDF]
27.3.2012 Prezentace studentů 5. ročníku magisterského studia učitelství Klára Čiháková, Kateřina Koblihová, Libor Sedlecký [PDF]
3.4.2012 prof. RNDr. Jan Jeník, DrSc. (Katedra botaniky PřF UK - externí učitel) a prof. RNDr. Pavel Kindlmann, DrSc. (Ústav životního prostředí PřF UK) NP Šumava a jeho budoucnost I
Diskusní názorová platforma biologů a ekologů
[PDF]
10.4.2012
Mgr. Lucie Čermáková (Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK) Copak na nich lidi vidí? - Exkurz do historie poznávání rostlin [PDF]
10.4.2012
16:45
Prof. Peter J. Davies (Jefferson Science Fellow, United States Department of State; Professor of Plant Physiology, Cornell University) Crop Biotechnology: Science and Sustainability [PDF]
17.4.2012 Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. (Přírodovědecká fakulta JU České Budějovice a Botanický ústav AV ČR, Třeboň), Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. (KEBR PřF UK Praha) moderuje Prof. RNDr. Lubomír Nátr, DrSc. (KEBR PřF UK) NP Šumava a jeho budoucnost II
Diskusní názorová platforma biologů a ekologů
[PDF]
24.4.2012 Interní seminář – prezentace studentů Seminářové ozvěny/zápočty [PDF]
Pondělí
14.5.2012
9:00
Thomas L. Rost, Ph.D. (Professor Emeritus at UC Davis, Sacramento, USA) The root apex in dicotyledonous plants and patterns in root development [PDF]
15.5.2012 Celostátní seminář pořádaný k 70. narozeninám prof. Jana Glosera Ekologická fyziologie rostlin - výzkum v polárních oblastech [PDF]
18.5.2012 Den Fascinace rostlinami [PDF]zimní semestr 2011/2012

PROGRAM SEMINÁŘŮ [pdf]

4.10.2011 Domlouvací seminář Domlouvání výuky předmětů KEBR, které nejsou centrálně rozvrhovány. [PDF]
11.10.2011 Dr. Antonia Gibalová (ÚEB AV ČR, Praha), Doc. Jana Albrechtová, Doc. Fatima Cvrčková, Dr. Kateřina Schwarzerová, Dr. Aleš Soukup, Dr. Olga Votrubová, Dr. Viktor Žárský (KEBR PřF UK Praha) Ohlasy zajímavých oborových setkání [PDF]
18.10.2011 Prof. Dorota Kwiatkowska (University of Silesia in Katowice, Polsko) Morphogenesis at the shoot apex – quantitative approach to plant geometry and growth [PDF]
18.10.2011 od 16:30 Dr. Andrea Matros (Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research (IPK) Gatersleben) Analysis of spatial and temporal changes during barley grain development [PDF]
25.10.2011 Dr. Jürgen Kleine-Vehn (BOKU - University of Natural Resources and Life Sciences), Videň, Rakousko) Phytohormonal control of differential growth regulation [PDF]
1.11.2011 Prof. Alexander Lux (Univerzita Komenského v Bratislavě, Slovensko) Variabilita štruktúry (a funkcie) rastlín [PDF]
8.11.2011 Mgr. Kateřina Macháčová (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Německo) Effect of water availability on nitrous oxide and methane emissions from stems of Fagus sylvatica and Alnus glutinosa [PDF]
15.11.2011 Dr. Roman Kouřil (Katedra experimentální fyziky, PřF UP v Olomouci) Strukturní charakterizace fotosyntetických proteinů thylakoidní membrány pomocí elektronové mikroskopie a kryogenní tomografie [PDF]
22.11.2011 Doc. Helena Ryšlavá (Katedra biochemie, PřF UK v Praze) Potřebují C3 rostliny enzymy Hatchova-Slackova cyklu? Fosfoenolpyruvátkarboxylasa - nové způsoby regulace i půl století po objevu enzymu [PDF]
29.11.2011 RNDr. Lenka Pocová (Agentura projektového a dotačního managementu Karlovarského kraje p.o.) Invazní rostliny a metody omezení jejich šíření - praktické zkušenosti z projektů likvidace bolševníku velkolepého v Karlovarském kraji [PDF]
6.12.2011 Interní seminář – prezentace studentů    
13.12.2011 Prof. Rainer Hedrich (Institute for Molecular Plant Physiology and Biophysics, University of Wuerzburg, Německo) Ion channels help plants saving water [PDF]
20.12.2011 Vánoční seminář Jsou zváni všichni příznivci katedry! [PDF]
10.1.2011 Celostátní seminář pořádaný s ČSEBR k 80. narozeninám Doc. Jana Krekuleho Ohlédnutí (jak jsme začínali) [PDF]letní semestr 2010/2011

PROGRAM SEMINÁŘŮ [pdf]

22.2.2011 Domlouvací seminář [PDF]
1.3.2011 Prof. Karel Bezouška
(Katedra biochemie PřF UK, Praha)
Moderní metody studia molekulární architektury proteinových komplexů [PDF]
8.3.2011 Dr. Marek Vaculík
(Univerzita Komenského, Bratislava, SK)
Úloha kremíka pri potláčaní prejavov stresu v rastlinnom organizme [PDF]
15.3.2011 Mgr. Zdeněk Janovský
(Katedra botaniky PřF UK, Praha)
Když dva dělají totéž, nedělají totéž - O významu druhu opylovače pro rostlinu [PDF]
22.3.2011 Ing. Stanislav Boček, PhD. (ZF Mendelovy univerzity v Brně) Šlechtění ovocných dřevin na rezistenci k patogenům se zřetelem na uplatnění v ekologických systémech pěstování [PDF]
29.3.2011 Mgr. Martina Vráblová
(Katedra fyziologie rostlin PřF JU, České Budějovice)
Morfogeneze průduchů a stabilní izotopy uhlíku v závislosti na podmínkách prostředí [PDF]
5.4.2011 Dr. Jan Krajhanzl Ekopsychologie známá neznámá aneb čtyři dekády vývoje environmentálně psychologických disciplín [PDF]
12.4.2011 Dr. Sylva Zelenková (KEBR PřF UK, Praha) Transkriptomika a proteomika ve výzkumu stresů u rostlin [PDF]
19.4.2011 Doc. Keith Edwards (Katedra biologie ekosystému, PřF JU, České Budějovice) Carbon fluxes in wet grasslands with either mineral or organic soil: Short-term effects of eutrophication on carbon sequestration [PDF]
26.4.2011 Doc. Petr Ilík
(UP Olomouc, Katedra biofyziky)
Biofotony - indikátor poškození rostlin [PDF]
3.5. 2011 Den otevřených dveří Katedry experimentánlní biologie rostlin. Pro všechny zájemce o studium či vědeckou práci na katedře.  
10.5.2011 Interní seminář – prezentace studentů: Seminářové ozvěny/zápočty  
17.5.2011 Od explantátů po geneticky modifikované rostliny aneb půlstoletí rostlinných biotechnologií. Celostátní seminář k 70. narozeninám prof. Zdeňka Opatrného. [PDF]zimní semestr 2010/2011

PROGRAM SEMINÁŘŮ [pdf]

5.10. "domlouvaci seminar", na kterém bude upřesněno a dohodnuto časování centrálně nerozvrhované výuky Katedry experimentální biologie rostlin. [PDF]
12.10. Prof. Zdeněk Opatrný, CSc. (KEBR PřF UK): Trollové, sobi a rostliny pro život [PDF]
19.10. Doc. Jana Albrechtová, doc. Fatima Cvrčková, dr. Viktor Žárský a Petr Kohout – vítězná přednáška (KEBR PřF UK): Ohlasy velkých konferencí: SEB, červen 2010, Praha a 12.KEBR, září 2010, Praha; Vítězná přednáška (2. místo) v soutěži do 35 let: VLIV KOŘENOVÝCH ENDOFYTŮ NA MYKORHIZNÍ SYMBIÓZU [PDF]
26.10. Prof. Petr Volf (Prorektor Univerzity Karlovy, Katedra parazitologie PřF UK): Co chcete slyšet o podpoře vědy na UK? [PDF]
2.11. Představení týmů KEBR: Řešené projekty na katedře pro možná témata diplomových či bakalářských prací [PDF]
9.11. Doc. Blahoslav Maršálek (Botanický ústav AV ČR, Masarykova Univerzita v Brně): Pokroky v monitoringu sinic tvořících vodní květy – kam jsme se již dostali [PDF]
16.11. Dr. Vladimír Vinter (Katedra botaniky, PřF UP): Vzdělávání učitelů biologie: interaktivní a e-learningová výuka [PDF]
23.11. Prof. Ondřej Prášil (Mikrobiologický ústav AV ČR, Laboratoř fotosyntézy, Třeboň): Mechanismus působení zvýšené koncentrace CO2 na diazotrofní sinici trichodesmium [PDF]
30.11. Prof. Jaroslav Pánek (Historický ústav AV ČR, v. v. i. místopředseda Akademie věd ČR): Úvaha o evropském domově na rozcestí mezi minulostí a budoucností [PDF]
7.12. Mgr. Matyáš Fendrych (ÚEB AV ČR, Ph.D. student PřF UK): Jak se dělí buňka? O cytokinezi rostlinných buněk. [PDF]
14.12. Vánoční seminář
21.-28.12. Semináře se nekonají
4.1.2011 Interní seminář – prezentace studentů: Seminářové ozvěny/zápočty
11.1.2011  letní semestr 2009/2010

PROGRAM SEMINÁŘŮ (.pdf)

23.2.2010 "domlouvací" seminář: bude zde domluven rozvrh výuky přednášek, které nejsou centrálně rozvrhované [PDF]
2.3.2010 Prof. Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí UK): Co přinesla Kodaň a jak dál? [PDF]
9.3.2010 Dr. Miloslav Zacharda (Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, v.v.i., České Budějovice): Biologická a biotechnická ochrana rostlin v praxi České republiky [PDF]
16.3.2010 Dr. Milan Gryndler (Mikrobiologický ústav AVČR, v.v.i.): Chcete vědět co máte v květináči? - zkuste fragmentovat DNA! T-RFLP a její využití při studiu společenstev hub [PDF]
23.3.2010 Dr. Jan Lipavský (Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha-Ruzyně, v.v.i.): Precizní a jiné zemědělství: pohled do budoucna [PDF]
30.3.2010 Mgr. Marek Neuberg a Mgr. Lukáš Trakal (Česká zemědělská univerzita, Praha): Příjem živin rostlinou: MODELOVÁNÍ V SYSTÉMU PŮDA – VODA – ROSTLINA [PDF]
6.4.2010 Dr. Klára Hoyerová (Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i.): Modelování toku auxinu rostlinnou buňkou a na úrovni pletiv [PDF]
13.4.2010 Dr. Hans-Peter Mock (IPK Gatersleben, Germany): Proteomics to evaluate genetic resources for stress defence responses [PDF]
20.4.2010 Prof. Boris Vyskot (Biofyzikální ústav AV ČR, v.v.i): Proč studujeme dvoudomé rostliny? [PDF]
27.4.2010 Dr. Ken Yokawa (University of Bonn, Institute of Cellular and Molecular Botany, Germany; University of Kitakyushu, Japan): The role of peptides involved in the production of reactive oxygen species in plants [PDF]
4.5.2010 Dr. Chris Staiger (Purdue University, Bindley Bioscience Center, West Lafayette USA): Turning over tracks: Stochastic dynamics in the cortical actin cytoskeleton of Arabidopsis epidermal cells [PDF]
11.5.2010 Interní seminář - Prezentace studentů (Seminářové ozvěny/zápočty)
18.5.2010 Celostátní seminář pořádaný s ČSEBR, Prof. Zdeněk Opatrný (KEBR PřF UK) a pozvaní přednášející: Biopaliva v kontextu politiky, ekonomie a biologie. [PDF]zimní semestr 2009/2010

PROGRAM SEMINÁŘŮ (.pdf)

29.9.2009 "domlouvací" seminář [PDF]
6.10.2009 Dr. Viktor Žárský, Dr. Erica Bellinvia: Ohlasy velkých konferencí: ESEB (European Society of Evolutionary Biology) konane v Turine (Italie), ASPB Hawaii, atd. [PDF]
13.10.2009 Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D. (Katedra botaniky PřF UK): Skrytá diverzita a druhový koncept volně žijících protist [PDF]
20.10.2009 Dr. Friedrich-W. Bentrup, Professor emeritus (University of Salzburg, Rakousko): Water Ascent in Plants and the Role of New Tools [PDF]
27.10.2009 Ing. Jan Weger, Ph.D. (Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.): Mají domácí druhy dřevin šanci jako energetické plodiny (v Českých podmínkách)? [PDF]
3.11.2009 (seminář se koná v Krajinově posluchárně) Ursula Goodenough, Professor of Biology (Washington University, USA): Basal Sexual Strategies: Sexual differentiation, haploid-diploid transitions, and uniparental inheritance of organelle [PDF]
10.11.2009 Juraj Sekereš: Srovnání mechanismů a strategií v ontogenezi živočichů a rostlin [PDF]
17.11.2009 Státní svátek - seminář se nekoná  
24.11.2009 Prof. Jaroslav Kadrnožka (Energetický ústav, Brno): Globální oteplování Země - příčiny, podstata procesů, stručné důkazy, zpochybňování, nástin možností řešení [PDF]
1.12.2009 RNDr. Luboš Daněk (KFR PřF UK): Zahradnická produkce na začátku 3. tisíciletí v globálním světě [PDF]
8.12.2009 Doc. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (Katedra buněčné biologie PřF UK, proděkan pro vědu a výzkum, OVV a celoživotní vzdělávání PřF UK): Věda a výuka na PřF UK: Kam směřujeme? [PDF]
15.12.2009 Vánoční seminář [PDF]
22.12.2009 Vánoční prázdniny - seminář se nekoná  
5.1.2010 Interní seminář – prezentace studentů (Seminářové ozvěny/zápočty)  
12.1.2010 Seminář k 85. narozenínám Dr. Bohdana Slavíka: Voda a rostliny v 3. tisícíletí [PDF]letní semestr 2008/2009 doc. Jana Albrechtová, prof. Lubomír Nátr

Program seminářů ke stažení (pdf)


24.2.2009 "domlouvací" seminář
3.3.2009 Dr. Michal Hála (ÚEB AV ČR Praha): Proč je důležité reverzibilně zakotvit malou GTPázu v membráně [PDF]
10.3.2009 Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc. (ÚEB AVČR, Praha): Kolik to stojí a co za to (o financování domácí vědy a výzkumu z veřejných prostředků)
Změna místa konání: Viničná 7, Velká zoologická posluchárna, 2.patro
[PDF]
17.3.2009 Dr. Jiří Zámečník (VÚRV Praha-Ruzyně): Sklo v rostlinách – mrznutí bez krystalů ledu [PDF]
24.3.2009 Ing. Ondřej Zicha: Biologická encyklopedie BioLib.cz [PDF]
31.3.2009 Prof. Josef Špak (Biologické centrum AV ČR): Epidemiologie rostlinných virů [PDF]
7.4.2009 Prof. Jiří Kraus (Fakulta sociálních věd UK v Praze): Rétorika v evropské kultuře [PDF]
14.4.2009 Doc. Anton Markoš (Katedra filosofie a dějin přírodních věd, PřF UK Praha): Za co Darwin nemůže [PDF]
21.4.2009 Dr. Jan Hejátko (Ústav experimentální biologie, PřF MU, Brno, výzkumné centrum REMOROST): Molekulární podstata interakcí auxinů a cytokininů během regulace morfogeneze rostlin [PDF]
28.4.2009 Prof. Bedřich Moldan (Centrum pro otázky životního prostředí UK): Od Kjóta ke Kodani [PDF]
5.5.2009 Doc. Jozef Šamaj (University of Bonn, Institute of Cellular and Molecular Botany): Signaling, cytoskeleton a vezikularny transport v rastlinnom koreni [PDF]
12.5.2009 Doc. Václav Hejnák (ČZU Praha, Katedra botaniky a fyziologie rostlin): Co lze odvodit z energetické hodnoty biomasy rostlin? [PDF]
19.5.2009 Interní seminář – prezentace studentů: Seminářové ozvěny/zápočty  
26.5.2009 Celoodpolední seminář k 75. narozeninám prof. Lubomíra Nátra: Zabezpečení produktů fotosyntézy ve formě potravin a energie v 21. století (Fotosyntéza před rokem 2009 a po něm)  zimní semestr 2008/2009 doc. Jana Albrechtová, prof. Lubomír Nátr

Program seminářů (pdf)

2.10.2008 "domlouvací" seminář
7.10.2008 doplňující "domlouvací" seminář,
Dr. Viktor Žárský, Doc. Cvrčková a další (KFR PřF UK Praha): Ohlasy z velkých konferencí biologie rostlin: XVI Congress of FESPB, 17.-22.8.2008, Konference SEB, 6.-10. 7.2008
[PDF]
14.10.2008 Prof. Dr. Marian Kazda (Universität Ulm, Institut für Systematische Botanik und Ökologie, SRN): Agregace kořenů v přírodních podmínkách a využívání půdních zdrojů [PDF]
21.10.2008 Mgr. Viktor Demko (Katedra fyziológie rastlín, Prif UK, Bratislava, SK): Regulácia biosyntézy chlorofylu v tme – stále viac otázok ako odpovedí [PDF]
28.10.2008 Státní svátek – seminář odpadá  
4.11.2008 Prof. Dr. Jiří Kraus (Fakulta sociálních věd UK, Praha): Potřebujeme ve vědě češtinu? A jakou? [PDF]
11.11.2008 Doc. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (ÚEB AV ČR, Praha): Je reálné sekvenovat obrovské genomy obilovin? [PDF]
18.11.2008 Doc. Jana Albrechtová, Prof. Lubomír Nátr, Dr. Olga Votrubová (KFR PřF UK Praha): Profesor Jaroslav Pazourek a jeho přínos pro rozvoj katedry fyziologie rostlin PřF UK a biologie rostlin [PDF]
25.11.2008 Doc. Ing. Jan Krekule, DrSc. (ÚEB AVČR, Praha): Kolik to stojí a co za to (o financování domácí vědy a výzkumu z veřejných prostředků) [PDF]
2.12.2008 RNDr. Aleš Soukup, Ph.D. (KFR PřF UK, Praha): O laterálních kořenech v Mexiku [PDF]
9.12.2008 Doc. RNDr. Martin Bačkor, Ph.D. (Katedra botaniky, ÚBEV UPJŠ, Košice, SK): Lišajníky a ťažké kovy [PDF]
16.12.2008 Vánoční setkání členů Katedry fyziologie rostlin a jejích spolupracovníků a příznivců  
6.1.2009 Interní seminář – prezentace studentů: Seminářové ozvěny/zápočty  
13.1.2009 Prof. RNDr. Zdeněk Opatrný CSc. (KFR PřF UK) a pozvaní přednášející: Ekozemědělství v kontextu současné biologie rostlin [PDF]letní semestr 2007/2008 doc. Jana Albrechtová, prof. Lubomír Nátr

26.2. Mgr. Jiří Kubásek (BF, Jihočeská Univerzita, České Budějovice): Jsou mechorosty typické rostliny využívající sluneční mozaiku tančící porostem? [PDF]
4.3. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc. (VURV Praha – Ruzyně): Studium genů a transkriptů zemědělsky významných plodin: základní metodické aspekty a aplikace [PDF]
11.3. Mgr. Alžběta Rejšková1,2, RNDr. Jan Pokorný, CSc.1,3 (1ENKI o.p.s. Třeboň, 2ÚFB JU Nové Hrady, 3ÚSBE AVČR Třeboň): Vegetace a klima - slepice a vejce? [PDF]
18.3. prof. RNDr. Vojtěch Jarošík, CSc. (UK, PřF, KE): Ekologie obdělávaných ploch [PDF]
25.3. Doc. Ing. Marián Brestič, CSc. (VŠP v Nitre, SK): Ekofyziologické aspekty fotosyntézy a sucho v rastlinách [PDF]
1.4. Mgr. Jan Kolář, Ph.D. (ÚEB AVČR Praha): Regulace kvetení - od rostlin k molekulám a zpět [PDF]
8.4. doc. RNDr. Hana Čížková, CSc. (JU, ZF České Budějovice/ ÚSBE AV ČR Třeboň): Ekofyziologický pohled na dynamiku a stabilitu rákosin [PDF]
15.4. RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (KFR PřF UK, Praha, ÚEB AVČR Praha): Auxin známý neznámý [PDF]
22.4. Ing. Lenka Burketová, CSc. (ÚEB AVČR Praha): Biotický stres má mnoho tváří aneb je dobré znát svého nepřítele [PDF]
29.4. RNDr. Jan Martinec, CSc. (ÚEB AVČR Praha): Fosfolipidové signálování u rostlin (proč rostlinám nechutná pivo) [PDF]
6.5. Doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D. (IFER Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, Jílové u Prahy, JU, PF, České Budějovice): Lesní ekosystémy, uhlík a bilance emisí skleníkových plynů [PDF]
13.5. RNDr. Ivana Macháčková, CSc. a hosté: Věda a víra, další přednášky hostů na semináři pořádaném jako rozloučení Dr. Macháčkové s biologií rostlin na KFR PřF UK [PDF]

(program seminářů pro tisk ve formě pdf.)


zimní semestr 2007/2008 doc. Jana Albrechtová, prof. Lubomír Nátr

2.10. rozvrhy volitelných přednášek katedry [PDF]
9.10. doc. Jana Albrechtová (UK, PřF, KFR), prof. Lubomír Nátr (UK, PřF, KFR): Ohlasy Dnu fyziologie rostlin 2007 v Olomouci, Co nového v ČSEBR [PDF]
RNDr. Andrea Kuthanová (UK, PřF, KFR), Mgr. Petra Vojvodová (UK, PřF, KFR), Dr. Martin Vohník (UK, PřF, KFR/BÚ AVČR): Představení vítězných posterů a oceněné přednášky mladých vědeckých pracovníků  
16.10. doc. Jindřich Bříza (JU, PřF/BC AV ČR, ÚMBR): Transgenoze ptDNA vyšších rostlin [PDF]
23.10. prof. Jaroslav Flegr (UK, PřF, KP): Zamrzlá a rozmrzlá evoluce u rostlin [PDF]
30.10. prof. Stanislav Komárek (UK, PřF, KFDPR): Písmo svaté a Kniha přírody aneb o zrodu novověké přírodovědy [PDF]
6.11. Dr. Kateřina Schwarzerová (UK, PřF, KFR): Hliníková toxicita pro rostlinné buňky [PDF]
13.11. Dr. Jean-Paul Schwitzguébel (EPFL, Lausanne, Switzerland): Pesticides removal using plants: phytodegradation versus phytostimulation? [PDF]
20.11. Dr. Lukáš Fischer (UK, PřF, KFR): Umlčování transgenů u rostlin [PDF]
27.11. prof. Jan Lepš (JČU, BF/ EU AVČR České Budějovice): Ovlivňuje diverzita funkci ekologických společenstev? [PDF]
4.12. Mgr. Ivana Raimanová (VÚRV): Příjem a translokace močoviny a její využití ve výživě rostlin [PDF]
11.12. Dr. Lucie Kubínová (FGÚ AVČR, Praha): Trojrozměrná analýza biologických struktur s využitím stereologie, analýzy obrazu a konfokální mikroskopie [PDF]
18.12 Vánoční seminář katedry a jejích příznivců  

(program seminářů pro tisk ve formě pdf.)