Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 1.12.2015
přednáší RNDr. Edita Tylová, Ph.D. (KEBR PřF UK, Praha)
název Apoplastické bariéry kořene
anotace Zatímco endodermis je pro funkci kořene nezbytná, význam exodermis zatím není zcela vyjasněn. Jak rozšířená je mezi suchozemskými rostlinami a do jaké míry její přítomnost ovlivňuje transportní vlastnosti kořene? Je pouhou „kopií endodermis“ s totožnými molekulárními mechanismy diferenciace a identickou funkcí? Plasticita vývoje v odpovědi na podmínky prostředí naznačuje, že tak jednoduché to nebude.
materiály životopis přednášejícího