Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 27.10.2015
přednáší Ing. Josef PATZAK, PhD. (Chmelařský institut s.r.o., Žatec)
název Genomika chmele, biosyntetické továrny nejen pro pivo
anotace Chmel (Humulus lupulus L.) svou světovou rozlohou nepatří k hojně rozšířeným polním plodinám, přesto je jedinečnou minoritní plodinou se specifickým využitím v pivovarnickém průmyslu. V současné době na sebe strhl takovou pozornost, že se v USA stal plodinou číslo jedna. I v České republice, jež zajímá svou produkcí a rozlohou třetí místo na světě, patří k plodinám s vysokým ekonomickým potenciálem. Též jeho výzkum má v ČR dlouholetou tradici a pracoviště Chmelařského institutu s.r.o. v Žatci patří k předním světovým vědeckým institucím. Není tak náhodou, že jsme byli u toho, když se podařilo japonským kolegům z vědeckého centra pivovaru Suntory jako prvním osekvenovat genom chmele. Tyto znalosti nám umožňují pokračovat v našem výzkumu regulace biosyntetických drah sekundárních metabolitů, jakož i další využití molekulárně genetických metod studia DNA k identifikaci a kontrole odrůdové čistoty včetně hodnocení variability a příbuznosti jednotlivých genotypů chmele.
materiály životopis přednášejícího