Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 6.10.2015
přednáší prof. RNDr. Jana Albrechtová, Dr. , doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat.
název Ozvěny vědeckých setkání
program Fatima Cvrčková:

Jana Albrechtová: