Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 20.10.2015
přednáší doc. RNDr. Jitka Klimešová CSc. (Botanický ústav AV ČR v.v.i., Třeboň)
název Cukry v podzemních orgánech – rostlinné zásoby uhlíku pro nepředvídatelnou disturbanci
anotace Rostliny ukládají uhlík získaný při fotosyntéze do zásobních orgánů pro případ nepříznivého počasí, zvýšených potřeb při kvetení, poranění nebo pro sezónní obnovu zelených částí. Protože rostlinné druhy se značně liší množstvím zásobních cukrů, které ukládají, je na místě se ptát, jestli tyto rozdíly nějak ovlivňují jejich ekologii. U bylin koexistujících na kosené louce jsme studovali některé aspekty ukládání a využívání zásobních cukrů, ale nepodařilo se nám potvrdit žádnou jednoduchou predikci publikovanou v literatuře a založenou na studiu malého počtu druhů. V přednášce přestavím teorii, naše výsledky a při jejich diskusi se zaměřím na metodické problémy a na jejich možné řešení.
materiály životopis přednášejícího pozvánka (PDF)