Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 8.12.2015
přednáší Doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci a Ústav experimentální botaniky)
název Světlo – regulátor reakcí rostlin k abiotickým stresům
anotace Během života jsou rostliny vystaveny různým abiotickým stresům, které v případě hospodářských plodin významně redukují výnosy. Pochopení mechanizmů, kterými rostliny reagují k abiotickým stresům, je proto velice důležité k tomu, abychom mohli negativní důsledky stresů na rostliny snižovat. Klíčovým faktorem, který reguluje růst a vývoj rostlin, je světlo. Je tedy zřejmé, že světlo významně ovlivňuje i reakce rostlin ke stresům. Znalosti interakce světelné a stresové signalizace jsou však překvapivě velmi omezené. Výsledky naší skupiny z poslední doby naznačují, že funkční fototropiny, nebo fototropinové signální dráhy zprostředkují, podobně jako kryptochromy, negativní účinek modrého světla na schopnost rostlin tolerovat osmotický stres. Úloha fototropinů ve stresových reakcích je rovněž podpořena informacemi, že fototropiny ovlivňují i reakce rostlin k biotickým stresům.
materiály životopis přednášejícího