Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 21.10.2014
přednáší doc. RNDr. Jiří Šantrůček, CSc. (JU v Českých Budějovicích)
název Signální úloha CO2 ve vývoji listu a průduchů
anotace Fotosyntetická fixace CO2 v atmosféře Země probíhá po miliony let za podmínek, kdy „globální“ karboxylační enzym, Rubisco, není oxidem uhličitým jako substrátem nasycen. Selekční tlak vytvořený touto situací vedl pravděpodobně k vývoji megafylní podoby listu a mnoha jeho současným strukturním a funkčním adaptacím a aklimacím. Zdá se, že CO2 zde hraje spíše signální, než substrátovou roli. Přednáška bude pojednávat hlavně o úloze CO2 při vývoji průduchů a při regulaci difuzní vodivosti mezofylu listu, tedy dvou v současnosti intenzivně studovaných aspektů přenosu CO2 z atmosféry do chloroplastů.
materiály