Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 25.11.2014
přednáší RNDr. Aleš Kovařík, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR Praha)
název Chromosomy, genomy a evoluce recentních allopolyploidních druhů
anotace Polyplodie (multiplikace chromosomových sad) sehrává významnou úlohu v evoluci cévnatých rostlin včetně hospodářsky významných plodin. V kombinaci s mezidruhovou hybridizací (alopolyploidie) může vést ke vzniku nových biologických druhů s odlišnými fenotypy a adaptačními schopnostmi. Dokonce i rostliny s relativně malými genomy (Arabidopsis, rýže, vinná réva) prošly v minulosti několika cykly celogenomové duplikace. V přednášce bude pojednáno o přirozených alopolyploidních systémech, které se utvářely v době relativně nedávné (70-200 let). Pozornost bude zaměřena na genetické a epigenetické změny, které alopolyploidii provázejí. Nové fenotypy mohou pak být předmětem darwinistická selekce.

Polyploidy (whole genome duplication) is a process that gives rise to organisms with multiple sets of chromosomes, and it has played a prominent role in plant evolution and crop domestication. Polyploidy impacts strongly on biodiversity dynamics and agro-ecosystem functioning. Most, if not all, wild and cultivated plants, including those with small genomes (rice, Arabidopsis, grapevine), have undergone at least one cycle of polyploidy during the course of their evolution. Allopolyploidy is a special case of polyploidy in which multiplication of chromosome is preceded by interspecific hybridisation. Here, I will discuss several natural allopolyploid systems that formed recently during past 80-200 years. Emphasis will be put on genetic and epigenetic changes that provide allopolyploidisation events that may contribute to novel phenotypes upon which Darwinian selection may act.

WEB: http://www.ibp.cz/en/departments/molecular-epigenetics
materiály životopis přednášejícího