Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 9.12.2014
přednáší Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (Ústav životního prostředí, PřF UK a Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR v českých Budějovicích)
název Vlastnosti listů rostlin a formování půdy
anotace  
materiály životopis přednášejícího