Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 2.12.2014
přednáší prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, ÚEB AV ČR)
název Chromozómová genomika rostlin: metody a využití
anotace  
materiály životopis přednášejícího