Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 8.1.2013
název 8. celostátní seminář KEBR PřF UK a ČSEBR věnovaný památce Dr. Karla Beneše: Rostlinná cytologie - současné poznatky i malý pohled do minulosti
Anotace
8. celostátní seminář pořádaný KEBR PřF UK a ČSEBR „Rostlinná cytologie - současné poznatky i malý pohled do minulosti“ věnovaný památce profesora Karla Beneše. Téma semináře iniciovali žáci prof. Beneše - Jaromír Kutík a Jana Opatrná. Seminář organizují a moderují Jana Albrechtová a Lubomír Nátr.

V první, vzpomínkově orientované části vystoupí Jaromír Kutík, Jana Opatrná, Jaroslava Dubová a další kolegyně a kolegové, které Karel Beneš během svého působení ovlivnil. V druhé části vědecké vystoupí žáci prof. Beneše – hlavní přednášku přednese Stanislav Vitha, poslední příspěvek přednese poslední žák pana profesora – David Reňák. Další příspěvky rostlinné cytologie přednesou Fatima Cvrčková, Jan Petrášek a Aleš Soukup.

Prof. RNDr. Karel Beneš, CSC (1932 – 2006) byl český biolog, významná osobnost české rostlinné anatomie a cytologie druhé poloviny 20. Století. Byl průkopníkem české rostlinné histochemie, když v Ústavu experimentální botaniky ČAV v Praze řešil problematiku aplikace, na živočišných objektech vypracovaných metod, pro průkaz aktivity důležitých enzymů v rostlinných pletivech. První na světě prokázal a publikoval průkaz kyselé fosfatázy u rostlin. Jeho stěžejním tématem pak bylo studium diferenciace buněk v meristémech. Byl skvělý a přesný experimentátor. Spolupracoval s Antonínem Holým a řadou současných dalších významných anatomů a fyziologů rostlin. V devadesátých letech odešel do Českých Budějovic, kde se podílel na vybudování Jihočeské university, přednášel na Přírodovědecké a Teologické fakultě. Byl výborný pedagog, svým studentům se velmi věnoval a dal jim nejen vědomosti, ale i základy pro logické myšlení a uchopení odborných problémů.
Program

13:00 Zahájení (Lubomír Nátr)
1. Vzpomínková část: Karel Beneš – rostlinný cytolog, pedagog, člověk
13:05–13:40 Jaromír Kutík (KEBR PřF UK), Jana Opatrná (ÚEB AVČR): Karel Beneš – vědec, pedagog a člověk.
13:40–13:45 Jaroslava Dubová (Masarykova Univerzita v Brně): Karel Beneš - Cytologické dny a Histochemická společnost
13:45–14:00 Další příspěvky hostů a účastníků semináře: Alexander Lux (UK Bratislava), Tomáš Machula (děkan Teologické fakulty Jihočeské Univerzity, České Budějovice), Ivana Macháčková (PřF UK, Praha)
14:00–14:10 ČSEBR: Julius von Sachs v r. 2012 a 2013 a další aktivity (Jan Krekule)
14:10–14:30 Přestávka s občerstvením
2. Program vědeckého semináře
14:30–15:30 Stanislav Vitha (Texas A&M University, College Station, TX, USA): How Chloroplasts Divide: A View from the Evolutionary, Cell Biological and Macromolecular Perspective
15:30–16:00 Přestávka
16:00–16:20 Fatima Cvrčková (KEBR PřF UK Praha): Buněčná biologie mezi cytologií a -omikami aneb časy se mění
16:20–16:40 Jan Petrášek (ÚEB AVČR a KEBR PřF UK Praha): Vnitrobuněčná a membránová pohyblivost přenašečů auxinu
16:40–17:00 Aleš Soukup (KEBR PřF UK Praha): Kořeny a jak to vlastně začalo
17:00–17:20 David Reňák (ÚEB AVČR): Má cesta od anatomie rostlin k transkripčním faktorům: vzpomínka na prof. Beneše
17:20–18:00 Závěrečná diskuze
18:00 Společenské setkání v prostorách Katedry experimentální biologie rostlin, Viničná 5, 2. Patro
materiály pozvánka (PDF)