Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 10.1.2012
přednáší Jan Krekule, Stanislav Procházka, Liba Kuncová, Broňa Nepimachová, Bohdan Slavík, Josef Matyáš, Zuzana Jureková, David Morris, Helena Štorchová
název Celostátní seminář pořádaný s ČSEBR k 80. narozeninám Doc. Jana Krekuleho
anotace Dne 10.1. 2012 proběhne na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze celostátní seminář pořádaný již tradičně ČSEBR ve spolupráci s Katedrou experimentální biologie rostlin PřF UK. Tento seminář bude věnován Janu Krekulemu u příležitosti jeho 80. narozenin. A jelikož Jan Krekule spoluvytvářel náš obor fyziologie rostlin po dlouhou řadu desítek let, možno jej zváti dyoenem oboru, bude tento celostátní seminář věnován ohlédnutí, jak se formovala poválečná moderní biologie rostlin u nás.

Tento seminář navazuje na již 4-letou tradici půldenních celostátních seminářů, jichž se zároveň účastní studenti katedry EBR PřF UK a proto je to vždy na konci semestrů akademického roku. Semináře jsou buďto věnovány významným osobnostem našeho oboru u příležitosti nějakého jubilea anebo jsou zaměřeny na aktuální témata oboru. Společné mají nejen organizátory, neboť ČSEBR sídlí na KEBR PřF UK, ale především nám přinášejí milá lidská setkání a inspirující diskusi v oboru v Česku i na Slovensku.
program Ohlédnutí
(jak jsme začínali)

13:00–13:10 J. Albrechtová (KEBR PřF UK, Praha): zahájení
13:10–14:00 Poděkování Janu Krekulemu za jeho přínos rozvoji biologie rostlin v Čechách a na Slovensku
14:00–14:45 Jan Krekule (ÚEB AV ČR, Praha): Ještě nevíme, proč kvetou (vzpomínka na mezinárodní symposium 1964)
14:45 –15.00 Přestávka
15:00–15:05 Jan Kolář (ÚEB AV ČR, Praha): FoPD (Fascination of Plants Day) 18.5. 2012
15:05–15:15 Boris Vyskot (Biofyzikální ústav AV ČR, Brno): 10. dny mladých, Brno
15:15–15:35 Zuzana Jureková (Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra): Praha-Nitra, společné začátky
15:35–16.10 Bohdan Slavík (ÚEB AV ČR (emer.), Praha): Udělěj si sám…
16:10–16:30 Liba Kuncová (Soukromá střední odborná škola zahradnická, Praha) a Broňa Nepimachová (fa.“Clivia, Praha“ ): Fyziologie rostlin se zapletla s okrasným zahradnictvím
16:30–16:45 Přestávka
16:45–17:15 Josef Matyáš (Lidové Noviny): Popularizace vědy včera a dnes, o zítřku nemluvě
17:15–17:45 David Morris (Former Reader in Plant Cell Science at the University of Southampton, U.K.): A quarter of a century of change in Czech Plant Physiology, seen through the eyes of a „cizinec“
17:45–18:15 Helena Štorchová (ÚEB AV ČR, Praha): Již víme, proč kvetou
18:30 a dále Slavnostní přípitek a posezení v seminární místnosti Katedry experimentální biologie rostlin, PřF UK, Viničná 5, Praha 2
materiály životopis Doc. Jana Krekuleho

program ke stažení

pozvánka (PDF)
fotogalerie