Seminář k 85. narozeninám Dr. Bohdana Slavíka

datum 12.1.2009
přednáší Bohdan Slavík, Ingrid Tichá, Jana Albrechtová, Lubomír Nátr, Jan Čermák, Jiří Šantrůček, Jana Pospíšilová, Jan Pokorný, Zdeněk Opatrný, Jana Albrechtová, Lubomír Nátr, Jan Krekule
název Seminář k 85. narozeninám Dr. Bohdana Slavíka: Voda a rostliny v 3. tisícíletí
anotace Bohdan Slavík

RNDr. Bohdan Slavík (*1924) vystudoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Do rostlinné fyziologie zavedl fyzikální metody a matematiku. Je pokládán za zakladatele české školy studia fotosyntézy a vodního provozu rostlin
materiály pozvánka (PDF)

Jan Krekule: Bohdan Slavík - 80th anniversary of birthday

Pavel Kovář, Bohdan Slavík: Věda a nevěda
fotogalerie