Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 7.4.2015
přednáší RNDr. Radomíra Vaňková, CSc. (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Laboratoř hormonálních regulací u rostlin)
název Úloha rostlinných hormonů při obraně proti abiotickým stresům
anotace Rostlinné hormony regulují nejen růst a vývoj rostlin, ale rovněž se významně podílejí na interakcích rostlin s okolním prostředím. Charakteristickým rysem rostlinných hormonů je jejich vzájemná interakce, ať synergistická nebo antagonistická, při regulaci jednotlivých procesů. Funkce jednotlivých hormonů se liší v závislosti na fázi odezvy na abiotický stres. Během rané fáze obvykle dochází ke zpomalení nebo zastavení růstu a stimulaci obranných drah. V průběhu stresu může docházet (v závislosti na jeho síle a odolnosti rostlin) k aklimatizaci rostlin, případně k jejich vyčerpání. V diskusi budou porovnány mechanismy odezvy na chladový a teplotní stres, sucho a zasolení. V svém výzkumu se věnujeme hlavně cytokininům, auxinům a kyselině abscisové.
materiály životopis přednášejícího pozvánka (PDF)