Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 24.2.2015
přednáší Ing. Roman Sobotka, PhD. (Laboratoř fotosyntézy, Algatech, Mikrobiologický ústav AVČR, Třeboň)
název O pradávné (sinicové) historii světlosběrných komplexů rostlin
anotace Rostliny navádějí energii fotonů do reakčních center fotosyntézy pomocí světlosběrných komplexů. Jedná se o chlorofyl-vazné proteiny, které se velmi hojně zastoupené v chloroplastech, a které se vyznačují unikátní schopností přepnout ze světlosběrné konformace do módu, v kterém je absorbovaná energie vyzařována jako tepelné záření (zhášecí konformace). Chovají se tedy jako nano-přepínače, které přepnou do zhášecího módu v případě, že kvůli nadměrnému množství absorbovaných fotonů hrozí poškození fotosyntetického aparátu. Princip tohoto pozoruhodného mechanismu byl po dlouho dobu předmětem dohadů.

Ačkoli sinice používají zcela jiné struktury (fykobilizómy) jako světlosběrné antény, obsahují skupinu proteinů (Hli proteiny), které mají významnou sekvenční podobnost ke světlosběrných komplexům rostlin. Analýza Hli proteinů pomocí biochemických a biofyzikálních metod nyní přinesla zásadní poznatky o mechanismu zhášení a evoluci světlosběrných komplexů rostlin.
materiály životopis přednášejícího pozvánka (PDF)