Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 3.3.2015
přednáší Prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (Katedra ekologie PřF UK v Praze)
název Diverzita a impakt invazních druhů raků a patogenu račího moru v Evropě: stará hrozba, nová překvapení
anotace Račí mor decimuje populace evropských druhů raků od druhé poloviny 19. století. Na našem území byla tato hrozba po desítky let pozapomenutá, přítomnost původce této nemoci jsme v ČR jednozačně prokázali před deseti lety a jeho výzkumu se od té doby věnujeme. V posledním půlstoletí je šíření patogenu račího moru v Evropě spojeno zejména s invazemi severamerických druhů raků, kteří jsou jeho bezpříznakovými přenašeči. Využití molekulárních metod v poslední době umožnilo nové náhledy na diverzitu, šíření a hostitelskou specificity patogenu račího moru. V našem výzkumu jsme se zaměřili ale i na diverzitu invazních raků v Evropě.
materiály pozvánka (PDF)