Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 21.4.2015
přednáší Ing. Jana Nebesářová, CSc.
(Laboratoř elektronové mikroskopie Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; PřF UK v Praze)
název Současné možnosti biologické elektronové mikroskopie
anotace  
materiály životopis přednášejícího pozvánka (PDF)