Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 24.3.2015
přednáší Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. (Katedra botaniky PřF Uk a BÚ AV ČR, Průhonice)
název Skryté příčiny a důsledky rozšířešní druhů v krajině
anotace Cílem přednášky je ukázat spektrum možných příčin a důsledků rozšíření druhů v krajině s využitím dat o výskytu druhů v různých stanovištích, jejich populační dynamiky a druhových vlastností, skleníkových pokusů i historických map území.
materiály životopis přednášejícího pozvánka (PDF)