Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 17.3.2015
přednáší Doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.; Dr.rer.nat. Ing. Helena Plchová (Ústav experimentální botaniky AV ČR, Laboratoř virologie)
název Tranzientní exprese cizorodých proteinů u rostlin
anotace Seminář bude povídáním o tom, že rostlinné viry nemusí být jenom škůdci, ale mohou sloužit pro konstrukci virových vektorů, které lze využít pro přípravu cizorodých, většinou medicínsky cenných, proteinů v rostlinách. První část přednášky bude stručným úvodem do rostlinné virologie a nepotravinářského zemědělství, druhá část pohovoří o tom, čím jsme k řešení dané problematiky přispěli v naší laboratoři, konkrétně o vývoji expresního systému pro experimentální vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV 16).
materiály pozvánka (PDF)