6.5.2014: Julius von Sachs v Praze


Svou účast potvrďte na: http://doodle.com/ktbfg8kinesh4n52 (AVČR, Národní, Praha)

Habilitace Julia Sachse na Karlo-Ferdinandově Pražské univerzitě v roce 1857, světově první svého druhu, je považována
za příspěvek ke vzniku nového vědního oboru – rostlinné fyziologie. Jako profesor pak působil Sachs na řadě německých univerzit v Bonnu, Freiburgu, Würzburgu. Julius von Sachs položil základy specializovaných odvětví oboru experimentální biologie rostlin a přispěl k jejich dalšímu rozvoji. Pražské období představuje počáteční mezník jeho badatelské kariéry a významně přispělo k formování jeho vědecké osobnosti.
pořádají Česká společnost experimentální biologie rostlin
spolu s Katedrou experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze

s podporou

Univerzity Karlovy v Praze
Akademie věd České republiky
Střediska společných činností AV ČR
Masarykova ústavu a Archivu AV ČR
Ústavu experimentální botaniky AV ČR
Botanického ústavu AV ČR
Rady vědeckých společností ČR
Městské části Prahy 2 a Novoměstské radnice, p.o. Praha 2

Kolokvium je pořádáno pod záštitou prorektora Univerzity Karlovy v Praze, Doc. RNDr. Jana Konvalinky, CSc., který kolokvium zahájí.
přednáší Jan Janko, Alena Mišková, Jan Krekule, Tomáš Hermann, Marco Stella, Lucie Čermáková, Martin Franc, Dieter Volkmann,
název

Kolokvium: Julius von Sachs, zakladatel moderní rostlinné fyziologie

Pražský pobyt Julia von Sachse v kontextu rozvoje experimentální biologie 19. století
místo a čas konání 13:00, Novoměstská radnice, Velký sál, Karlovo nám. 1/23, Praha 2
program Moderuje Jana Albrechtová
předsedkyně ČSEBR z Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK v Praze

13:00-13:15 Zahájení Jan Konvalinka, prorektor UK
zástupce Radnice Nového Města Prahy 2
13:15-13:35 Jan Janko Přírodní vědy v Praze a Julius Sachs
13:35-13:50 Alena Mišková (Masarykův ústav – Archiv AVČR) Praha v polovině 19. století
13:50-14:05 Jan Krekule (Ústav experimentální botaniky AVČR): Sachs experimentátor Sachs experimentátor
14:05-14:20 Tomáš Hermann (Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ) Julius Sachs a J. E. Purkyně
14:20-14:35 Marco Stella (Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK) Darwin a Sachs
14:35-14:50 Tomáš Hermann a Lucie Čermáková (Katedra filosofie a dějin přírodních věd PřF UK, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR ) Julius Sachs jako historik botaniky a jeho zakladatelský podíl v oboru dějin vědy
14:50-15:05 Martin Franc (Masarykův ústav – Archiv AVČR) Odkaz Julia von Sachse v české vědě a Bohumil Němec
15:05-15:30 Dieter Volkmann (Institute of Cellular and Molecular Botany, University of Bonn, Germany) Central Europe, early centre of excellence in plant biology (1850 - 1900)
15:30-15:45 Diskuse

Program ke stažení (pdf)

Doprovodné akce

odhalení památníku

11:00 slavnostní odhalení památníku Julia Sachse

Odhalení památníku udělil záštitu děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
Nádvoří Přírodovědecké fakulty UK, Viničná 5, Praha 2

Autorem díla je Jindřich Zeithamml (1949) sochař, vysokoškolský pedagog, který vede sochařský ateliér na pražské Akademii výtvarných umění.

Vznik díla podpořili: Akademie věd České republiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze,

Poděkování sponzorům: Česká společnost experimentální biologie rostlin, Dr. Lubomír Adamec, Botanický Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i., Rada vědeckých společností ČR ústav AV ČR, v.v.i., NIKON spol. s r.o., P-LAB a. s., OlChemIm s r. o., AGRI-TECH s r.o., Česká botanická společnost
vernisáž výstavy

18:00 vernisáž „Julius von Sachs a počátky rostlinné fyziologie“

Výstavě udělil záštitu předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c.
Sál ICAVI AV ČR, Národní 3, Praha 1

Akci připravila Česká společnost experimentální biologie rostlin spolu s Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Střediskem společných činností AV ČR, s podporou Akademie věd České republiky a Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Katedra botaniky a fyziologie rostlin ČZU v Praze, Národního muzea, časopisu Živa a Deutscher Akademischer Austausch Dienst – Německé akademické výměnné služby.

Na závěr vernisáže vás zveme na sklenku vína.

Úvodní dobová hudba: Temperament 430
Hrají: Jindra Černá – flauto traverso, Vít Nermut – housle, Ondřej Michal – violoncello
Wenceslaus Joseph Spourni (?–1754), Vojtěch Jírovec (1763–1850), Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791)
sponzoři a podporující organizace