Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 23.5.2013
přednáší Miroslav Kamínek, Petre I. Dobrev, Václav Motyka, Břetislav Brzobohatý, Radomíra Vaňková, Ondřej Novák, Jan Hejátko, Lukáš Spíchal, Miroslav Strnad
název 9. celostátní seminář Katedry experimentální biologie rostlin PřF UK, ČSEBR a Ústavu experimentální botaniky AVČR věnovaný 80. narozeninám Miroslava Kamínka: Cytokininy: od objevu k praktickému využití
anotace Seminář je pořádán ve spolupráci Katedry experimentální biologie rostlin Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (KEBR PřF UK), České společnosti experimentální biologie rostlin (ČSEBR) a Ústavu experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. (ÚEB AVČR).

Seminář je pořádán v rámci celoevropské akce pořádané EPSO: Den fascinace rostlinami 2013

Přijďte se dozvědět zajímavosti z historie objevování pozoruhodných rostlinných hormonů - cytokininů. Celostátní seminář je věnovaný 80. narozeninám Ing. Miroslava Kamínka, CSc., který zavedl výzkum cytokininů v České republice a pracoval v laboratoři objevitele cytokininů prof. Skooga. Seminář je určený zejména odborné veřejnosti, ale i nadšeným zájemcům o biologii rostlin. Zapojení cytokininů do regulace buněčného dělení, diferenciace a senescence, umožňuje jejich intenzívní využití v rostlinných biotechnologiích. Seminář přinese nejnovější poznatky ve studiu a využití cytokininů v zemědělství i farmaceutickém a kosmetickém průmyslu atd.

Pod roušku tajemství působení těchto látek Vás nechají nahlédnout přední vědci oboru z různých pracovišť v ČR, žáci a spolupracovníci Miroslava Kamínka, z nichž někteří se výzkumu cytokininů věnují již několik desetiletí: kromě Miroslava Kamínka vystoupí Miroslav Strnad, Karel Doležal, Lukáš Spíchal, Radomíra Vaňková, Václav Motyka, Petre I. Dobrev, Břetislav Brzobohatý, Jan Hejátko a další. Seminář povedou Jana Albrechtová a Lubomír Nátr.

Slovy Miroslav Kamínka:
"Zjištění, že floémové exudáty mohou indukovat dělení parenchymatických buněk v hlízách bramboru (Haberlandt 1913) vedlo po více než čtyřiceti letech v laboratoři Prof. Skooga (1955) k objevu cytokininů, které v úzké kooperaci s dalšími fytohormony, zejména auxiny, jsou zapojeny do řízení základních vývojových procesů rostlin a jejich reakcí na změny podmínek prostředí. Biologické účinky cytokininů, hlavně jejich specifické působení na iniciaci a růst kořenů a prýtů, zpomalení stárnutí a zesilování sinků, se ukázaly jako velmi slibné pro zvyšování produktivity rostlin. To vedlo vedle vývoje vysoce účinných syntetických cytokininů zejména k intenzívnímu studiu biosyntézy, metabolismu a signalizace přirozených cytokininů umožňující cílenou regulaci jejich hladin a přenosu signálu na molekulární úrovni. Právě v těchto oblastech bylo v posledních letech dosaženo významného pokroku na kterém se výrazně podíleli též vědci a studenti z ČR. Seminář umožní řadě z nich seznámit nás s jejich přínosem k výzkumu této zajímavé skupiny rostlinných hormonů."
program
Seminář povedou: Jana Albrechtová a Lubomír Nátr

Registrace otevřena od 13:00.

13:15 Zahájení: Vystoupí Martin Vágner, ředitel ÚEB AV ČR, Lukáš Fischer, vedoucí KEBR, PřF UK, Jana Albrechtová a Lubomír Nátr za ČSEBR a další.
13:45–14:25 Miroslav Kamínek (ÚEB AV ČR Praha): Cytokininy: Stále aktuální příběh
14:25–14:40 Petre I. Dobrev (ÚEB AV ČR Praha): Kam dospěl vývoj analytických metod rostlinných hormonů
14:40–14:55 Václav Motyka (ÚEB AV ČR Praha): JSOU cis-ZEATINY OUTSIDERY MEZI CYTOKININY?
14:55–15:20 Přestávka s občerstvením
15:20–15:40 Břetislav Brzobohatý (Biofyzikální ústav AV ČR a MENDELU Brno): Cytokininy: Nové role pro starý hormon
15:40–16:00 Radomíra Vaňková (ÚEB AV ČR Praha): Úloha cytokininů v odezvě na abiotické a biotické stresy
16:00–16:15 Ondřej Novák (Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc): Nové analytické přístupy při stanovení fytohormonů
16:15–16:30 Jan Hejátko (MU Brno): Hormonal regulation of plant development - omics and systems biology approaches
16:30–16:50 Přestávka s občerstvením
16:50–17:10 Lukáš Spíchal (Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc): Nové generace cytokininových derivátů a jejich cílené použití v regulaci cytokininového statutu rostlin
17:10–18:00 Miroslav Strnad (Laboratoř růstových regulátorů PřF UP a ÚEB AV ČR, Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum, Olomouc): Cytokininy ale i léčí, omlazují a obecně srší nepřeberným množstvím biologických aktivit
18:00–18:30 Závěrečná diskuse
Od 18:30 Neformální zakončení v prostorách Katedry experimentální biologie rostlin
annotation Cytokinines: from discovery to applications

The seminar is focused on cytokinine research and is devoted to Miroslav Kamínek, the leading scientist of cytokinine research in the Czech Republic, on the occasion of his 80th birthday. The seminar will demonstrate progress from fundamental knowledge to applications in agriculture, cosmetic and farmaceutical industries. The seminar is held in the Czech language and is mainly aimed on scientific community, though those interested in research in plant biology are welcome.

The seminar is organized as a part of an international acivity organized by EPSO: Fascination of Plants Day 2013
materiály pozvánka (PDF)
Miroslav Kamínek - životopis (PDF)