Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 15.5.2012
přednáší Jan Gloser, Hana Šantrůčková, Pavel Prošek, Ilja Tom Prášil, Josef Elster, Miloš Barták
název Celostátní seminář pořádaný k 70. narozeninám prof. Jana Glosera: Ekologická fyziologie rostlin - výzkum v polárních oblastech
anotace Celostátní seminář: "Ekologická fyziologie rostlin - výzkum v polárních oblastech". Role vegetace v polárních ekosystémech ve vztahu ke globální změně klimatu v projektech českých vědců. Přednášející Jan Gloser, Pavel Prošek, Hana Šantrůčková, Ilja Tom Prášil, Josef Elster a Miloš Barták. Moderuje Lubomír Nátr. Pořádá Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK a ČSEBR k 70. narozeninám prof. Glosera z Masarykovy Univerzity v Brně a připomene a jeho příspěvek k ekofyziologickému výzkumu rostlin.

Seminář bude moderovat Lubomír Nátr.
program
14:00–14:30 Zahájení a připomenutí vědecké kariéry prof. Jana Glosera.

Seminář zahájí Jana Albrechtová.

Miloš Barták – připomenutí vědecké kariéry Jana Glosera.

Případní gratulanti z jiných ústavů či pracovišť.
14:30–14:45 Přestávka
14:45–15:10 Jan Gloser: Jak může fyziologie rostlin přispět k řešení ekologických problémů v polárních oblastech?
15:10–15:35 Pavel Prošek: Klima Antarktidy - které faktory jej formují? Proč je tak extrémní a současně časoprostorově stabilní? Jsou jeho změny zneužitelné?
15:35–15:55 Hana Šantrůčková: Dlouhodobá zásoba C v arktických půdách a její změny v podmínkách měnícího se klimatu
15:55–16:20 Ilja Tom Prášil: Odolnost rostlin k nízkým teplotám – jakou roli hrají stresové proteiny
16.20–16:35 Přestávka
16:35–17:00 Jan Gloser: Druhová a funkční diverzita arktické a antarktické vegetace
17:00–17:25 Josef Elster: Ekologická úloha sinic a řas v polárních ekosystémech
17:25–17:45 Miloš Barták: Co nejvíce omezuje antarktické rostliny? Chlad, mráz, nedostatek vody, živin či proměnlivé záření?
17:45–18:15 Závěrečná diskuse
18:30 Společenské setkání v prostorách Katedry experimentální biologie rostlin, Viničná 5, 2. patro
materiály program semináře (PDF)
fotogalerie