Přednáška z Anatomie a fyziologie rostlin

datum 17.5.2011
přednáší Prof. Opatrný a pozvaní přednášející
název Od explantátů po geneticky modifikované rostliny aneb půlstoletí rostlinných biotechnologií. Celostátní seminář k 70. narozeninám prof. Zdeňka Opatrného
anotace Není snadné přesně datovat počátky oboru rostlinných biotechnologií. Budeme-li však považovat za jejich klíčovou etapu rozvoj znalosti a tím i praktického využití růstových látek typu auxinů a cytokininů, pak se dostaneme k letopočtům svědčícím o půlstoletí jeho existence. Je potěšující, že právě „československá věda“ výrazně přispěla k vývoji tohoto oboru jak po metodické, tak poznatkové stránce. Zasloužila se o vývoj nových experimentálních in vitro modelů pro základní výzkum biologie rostlin či rostlinných buněk. Věnovala náležitou pozornost technikám využitelným ve šlechtění rostlin. A v současnosti úspěšně využívá tyto techniky ve studiích rostlinného genomu, struktury a funkce rostlinných buněk, signalizačních mechanizmů u rostlin - právě tak jako v přípravě i charakteristikách chování GM rostlin či unikátních buněčných linií. Seminář si klade za cíl informovat posluchače o tomto kontextu tradice i nejmodernějšího výzkumu biologie rostlin. A co možná živě tak i dokumentovat proces „jak se dělá věda“.
předběžný program 13:00-13:15   Doc. Albrechtová - zahájení
13:15-13:45   Prof. Vyskot - Od in vitro metylací po sexuální determinace
13:50-14:20   Doc. Zažímalová - Výzkum fytohormonů a in vitro modely
14:25-14:55   Dr. Nick - Why should the Tax Payer care for Microtubules - Applied Aspects of the Plant Cytoskeleton
15:00-15:20   přestávka
15:20-15:50   Dr. Honys - Od androgeneze po apomixi v teorii i praxi
15:55-16:25   Dr. Smýkal - Od somaklonální variability po GM plodiny
16:30-17:00   Prof. Opatrný - Existují vůbec slepé cesty rostlinných biotechnologií?
materiály pozvánka (PDF)
fotogalerie