Anatomie a fyziologie rostlin

(B130S50, MB130S50L, MB130S51, MB130S51L)


zimní semestr 2015/2016 prof. Jana Albrechtová, doc. Fatima Cvrčková


První seminář, tzv. "domlouvací" se koná 29.9.2015, a bude na něm upřesněno a dohodnuto časování centrálně nerozvrhované výuky Katedry experimentální biologie rostlin.

Semináře se konají vždy v úterý od 15:00 hodin v seminární místnosti Katedry experimentální biologie rostlin, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy, Viničná 5, 2. patro, č. dv. 213 - na konci chodby. Na 45-60 minutovou přednášku navazuje obecná diskuse do 16:30 hod.

Od 16:30 navazuje obvykle další seminář série "Pokroky v biologii rostlin". Zájemci jsou srdečně zváni na všechny semináře.

Informace pro studenty:
Semináře jsou povinné pro studenty, kteří je mají zapsané ve studijním plánu. K získání zápočtu je nutná účast na seminářích, doložitelná presenční listinou a budou tolerovány maximálně 2 neúčasti. Seminářů se obecně účastní i řada dalších posluchačů z řad členů katedry, interních a externích a hostů.


Program seminářů ke stažení (PDF)

29.9.2015 "domlouvací" seminář Stanovení termínů výuky volitelných předmětů. [PDF]
6.10.2015 prof. RNDr. Jana Albrechtová, Dr., doc. RNDr. Fatima Cvrčková, Dr.rer.nat. (KEBR PřF UK, Praha) Ozvěny vědeckých setkání
13.10.2015 Prof. Gian-Pietro Di Sansebastiano (University of Salento, Di.S.Te.B.A., Laboratory of Botany, Italy)
Acquaporins interactors for membrane transport [PDF]
20.10.2015 doc. RNDr. Jitka Klimešová CSc.
(Botanický ústav AV ČR v.v.i., Třeboň)
Cukry v podzemních orgánech – rostlinné zásoby uhlíku pro nepředvídatelnou disturbanci [PDF]
27.10.2015 Ing. Josef PATZAK, PhD.
(Chmelařský institut s.r.o., Žatec)
Genomika chmele, biosyntetické továrny nejen pro pivo [PDF]
3.11.2015 Mgr. Matyáš Fendrych
(ÚEB AV ČR, v.v.i., Praha)
Programmed Cell Death Controlled by ANAC033/SOMBRERO Determines Root Cap Organ Size in Arabidopsis [PDF]
10.11.2015 Ken Yokawa, PhD.
(Department of Plant Cell Biology, University of Bonn, Germany)
Anesthetized plants and animals: what happens in cells? [PDF]
10.11.2015 Tomoko Kagenishi, Msc.
(Institute of Cellular and Molecular Botany IZMB, University of Bonn, Germany)
Extracellular ATP as Signaling Molecule Inhibits Endocytic Recycling and Root Gravitropism [PDF]
17.11.2015 Státní svátek - Den boje za svobodu a demokracii - seminář se nekoná  
24.11.2015 RNDr. Adam Růžička, Ph.D.
(Astronomický ústav Akademie věd České republiky, Praha)
Evoluční algoritmy a modelování vývoje galaxií [PDF]
1.12.2015 RNDr. Edita Tylová, Ph.D.
(KEBR PřF UK, Praha)
Apoplastické bariéry kořene
8.12.2015 Doc. RNDr. Martin Fellner, Ph.D.
(Univerzita Palackého v Olomouci a Ústav experimentální botaniky)
Světlo – regulátor reakcí rostlin k abiotickým stresům
15.12.2015 Vánoční seminář  
22.12.2015 Seminář se nekoná  
5.1.2016 Ozvěny seminářů Prezentace studentů závěrem semestru k proběhlé sérii seminářů

letní semestr 2014/2015 prof. Jana Albrechtová, doc. Fatima Cvrčková

Program seminářů ke stažení (PDF)

17.2.2015 "domlouvací" seminář Stanovení termínů výuky volitelných předmětů. [PDF]
24.2.2015 Ing. Roman Sobotka, PhD.
(Laboratoř fotosyntézy, Algatech, Mikrobiologický ústav AVČR, Třeboň)
O pradávné (sinicové) historii světlosběrných komplexů rostlin [PDF]
3.3.2015 Prof. RNDr. Adam Petrusek, Ph.D. (Katedra ekologie PřF UK v Praze) Diverzita a impakt invazních druhů raků a patogenu račího moru v Evropě: stará hrozba, nová překvapení [PDF]
10.3.2015 prof. Ing. Jaroslav Doležel, Dr.Sc. (Laboratoř molekulární cytogenetiky a cytometrie, ÚEB AV ČR Olomouc, Centrum regionu Haná, Katedra buněčné biologie a genetiky UP Olomouc) Chromozómová genomika rostlin: metody a využití [PDF]
17.3.2015 Doc. RNDr. Noemi Čeřovská, CSc.; Dr.rer.nat.Ing. Helena Plchová
(Ústav experimentální botaniky AV ČR, Laboratoř virologie)
Tranzientní exprese cizorodých proteinů u rostlin [PDF]
24.3.2015 Doc. RNDr. Zuzana Münzbergová, Ph.D. (Katedra botaniky PřF Uk a BÚ AV ČR, Průhonice) Skryté příčiny a důsledky rozšíření druhů v krajině [PDF]
31.3.2015 Mgr. Petr Kohout (Institute of Ecology and Earth Sciences, University of Tartu, Estonsko; Oddělení mykorrhizních symbioz, Botanický ústav AVČR a KEBR PřF UK, Praha) Makroekologie a biogeografie hub [PDF]
7.4.2015 RNDr. Radomíra Vaňková, CSc.
(Ústav experimentální botaniky AV ČR, Laboratoř hormonálních regulací u rostlin)
Úloha rostlinných hormonů při obraně proti abiotickým stresům [PDF] 
14.4.2015 George Komis, Ph.D. (Centrum regionu Haná, Univerzita Palackého Olomouc) Role of MAPKs in plant development [PDF] 
21.4.2015 Ing. Jana Nebesářová, CSc. (Laboratoř elektronové mikroskopie Biologické centrum AV ČR, České Budějovice; PřF UK v Praze) Současné možnosti biologické elektronové mikroskopie [PDF]
28.4.2015 Dr. Wolfgang Busch (Gregor Mendel Institute, Vienna, Austria) Dissecting Quantitative Regulation of Root Growth Using Systems Genetics [PDF]
5.5.2015 Ozvěny seminářů Prezentace studentů závěrem semestru k proběhlé sérii seminářů  
12.5.2015 Univ.-Doz. DI Dr. Martin Pfosser (Biocenter, Linz, Austria) A Human History in 100 Plants – Part I: The Apple [PDF]zimní semestr 2014/2015 prof. Jana Albrechtová, doc. Fatima Cvrčková

30.9.2014 "domlouvací" seminář Stanovení termínů výuky volitelných předmětů. [PDF]
7.10.2014 Vědecká setkání Ohlasy z vědeckých setkání v roce 2014 [PDF]
14.10.2014 doc. Ing. Milan Kroulík, Ph.D. (ČZU Praha) Technologie precizního zemědělství [PDF]
21.10.2014 doc. RNDr. Jiří Šantrůček, CSc. (JU v Českých Budějovicích) Signální úloha CO2 ve vývoji listu a průduchů [PDF]
28.10.2014 Státní svátek
4.11.2014 Dr. André-Marc Sellose (Muséum national d'Histoire naturelle, Paris, France, editor of New Phytologist) Mixotrophy: how mycorrhizal networks can make plant heterotrophic [PDF]
11.11.2014 Ing. Martin Janda (VŠCHT Praha, 2.cena za nejlepší přednášku na 11th International PhD Student Conference on Experimental Plant Biology, September 9-10, 2013, Košice) Magical mystery tour: Salicylic acid signalling [PDF]
18.11.2014 RNDr. Jan Petrášek, Ph.D. (KEBR PřF UK a ÚEB AV ČR, Praha) Differential plasma membrane dynamics of auxin influx and efflux carriers in tobacco cells [PDF]
25.11.2014 RNDr. Aleš Kovařík, CSc. (Biofyzikální ústav AV ČR Praha) Chromosomy, genomy a evoluce recentních allopolyploidních druhů [PDF]
2.12.2014 prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. (Centrum strukturní a funkční genomiky rostlin, ÚEB AV ČR) Chromozómová genomika rostlin: metody a využití [PDF]
9.12.2014 Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. (Ústav životního prostředí, PřF UK a Ústav půdní biologie, Biologické centrum AV ČR v českých Budějovicích) Vlastnosti listů rostlin a formování půdy [PDF]
16.12.2014 Vánoční seminář
6.1.2015 Seminářové ozvěny, zápočtyArchiv seminářů 2007-2014