Rostlinná buňka

pro universitu 3. věku

Obecné informace o kursu
Garant kursu: Doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc.
Pracoviště: Katedra experimentální biologie rostlin
Požadavky: maturita, důchodový věk
Délka: jeden semestr (zimní), celkem 12 hodin a závěr kursu
Frekvence: jednou za 14 dní 2 hodiny
Výukový den: čtvrtek od 9:00 nebo dle rozvrhu
Termín konání: říjen 2017 – leden 2018
Místo konání: Katedra experimentální biologie rostlin PřF UK, Viničná 5, Praha 2
Poplatek: administrativní poplatek 300 Kč za kurz
Zakončení: závěrečná diskuse u kulatého stolu k dotazům připraveným posluchači
Certifikace: osvědčení UK
Termín podání přihlášky: do 20.9.2017
Obsah kursu

Rostliny a živočichové jsou si na úrovni buněk, základních jednotek života, velmi podobní. Společná je zejména přítomnost buněčného jádra, mitochondrií a povrchové membrány buňky, od které je odvozen systém vnitřních buněčných membrán. Pro rostlinné buňky jsou jedinečné chloroplasty, organely fotosyntézy, velké vakuoly vyplněné buněčnou šťávou, a pevná buněčná stěna. Rostliny žijí připoutány k půdě a vakuoly a buněčné stěny jim dovolují dosahovat často velkých rozměrů. Také rostliny, podobně jako živočichové, mají těla složená z různých orgánů a tkání, dokážou však snadněji než živočichové regenerovat celé své tělo z jediné buňky. Náš kurz vychází z bakalářské přednášky rostlinné cytologie a může být také dobrým základem pro zájemce o svět rostlin ve vztahu k člověku nebo o experimentální studium a biotechnologické využití rostlin.

Témata přednášek
  1. Poznávání rostlinných buněk
  2. Buněčné membrány a vakuoly rostlinných buněk
  3. Nukleocytoplasmatický kompartment rostlinných buněk
  4. Autotrofie rostlinných buněk
  5. Rostlinná buňka jako celek
  6. Buňky a rostlina