ODKAZY
Univerzita:
stránky univerzity
časopis iFORUM
časopis RVS
google search UK

Fakulta:
stránky fakulty
infosystém PřF UK

Studium:
studijní oddělení magisterského studia
SIS
studijní oddělení doktorského studia

Laboratoře:
laboratoř konfokální mikroskopie na PřF, Viničná 7
laboratoř konfokální mikroskopie na ÚEB
laboratoř konfokální mikroskopie v krčském areálu
laboratoř elektronové mikroskopie
laboratoř sekvenace DNA
botanická zahrada

Spolupráce:
AV ČR
Ústav experimentální botaniky
Výzkumný ústav rostlinné výroby
Botanický ústav AV ČR
Masarykova univerzita
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Laboratoř růstových regulátorů, Olomouc
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Česká zemědělská univerzita v Praze
Biofyzikální ústav AV ČR:
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR (ÚSBE)
Centrum pro bioindikaci a revitalizaci

WWW Sites on Plants
Biology of Plants:
Botany online - The Internet Hypertextbook - Related Projects
Biology on-line book
Virtual Plant Cell
Virtual Plant Animations
Welcome to W. H. Freeman and Co., Publishers
Cell and Molecular Biology Online
Kohler's Medicinal Plants
Metabolic Pathways of Biochemistry
Stuebers Online Library
Antiquariaat Jan Meemelink
System:
Land Plants Online
Algae--Graham and Wilcox
Flowering Plant Family Recognition
Botany 3700 Home page
Botanical.com Home Page

Bezpečnost v laboratoři:
ATSDR ToxFAQsTM- a series of summaries about hazardous substances being developed by the ATSDR Division of Toxicology, další informace na výukových stránkách Botanické mikrotechniky (Soukup, Votrubová)