Main page

Research

Staff

Publications and financial support

Where we are

 

 

 

Publications:

Sahi PV, Cifrová P, García-González J, Kotannal Baby I, Mouillé G, Gineau E, Müller K, Baluška F, Soukup A, Petrášek J, Schwarzerová K. (2017) Arabidopsis thaliana plants lacking the ARP2/3 complex show defects in cell wall assembly and auxin distribution. Ann Bot. 2017 Dec 25. doi: 10.1093/aob/mcx178.

Vosolsobě S, Petrášek J, Schwarzerová K. (2017) Evolutionary plasticity of plasma membrane interaction in DREPP family proteins. Biochim Biophys Acta. 1859(5):686-697. doi: 10.1016/j.bbamem.2017.01.017

Krtková J, Benáková M, Schwarzerová K. (2016) Multifunctional Microtubule-Associated Proteins in Plants. Front Plant Sci. 7:474. doi: 10.3389/fpls.2016.00474

Havelková L, Nanda G, Martinek J, Bellinvia E, Sikorová L, Šlajcherová K, Seifertová D, Fischer L, Fišerová J, Petrášek J, Schwarzerová K (2015) Arp2/3 complex subunit ARPC2 binds to microtubules. Plant Sci. 241:96-108. doi: 10.1016/j.plantsci.2015.10.001

Šlajcherová K, Fišerová J, Fischer L, Schwarzerová K. Multiple actin isotypes in plants: diverse genes for diverse roles? Front Plant Sci. 3:226

Krtková J, Havelková L, Křepelová A, Fišer R, Vosolsobě S, Novotná Z, Martinec J, Schwarzerová K. (2012) Loss of membrane fluidity and endocytosis inhibition are involved in rapid aluminum-induced root growth cessation in Arabidopsis thaliana. Plant Physiol Biochem. 60:88-97

Krtková J, Zimmermann A, Schwarzerová K, Nick P. (2012) Hsp90 binds microtubules and is involved in the reorganization of the microtubular network in angiosperms. J Plant Physiol. 15;169(14):1329-39

Pejchar P, Potocký M, Novotná Z, Veselková S, Kocourková D, Valentová O, Schwarzerová K, Martinec J. (2010) Aluminium ions inhibit the formation of diacylglycerol generated by phosphatidylcholine-hydrolysing phospholipase C in tobacco cells. New Phytol. 188(1):150-60

Schwarzerová K, Vondráková Z, Fischer L, Boříková P, Bellinvia E, Eliášová K, Havelková L, Fišerová J, Vágner M, Opatrný Z. (2010) The role of actin isoforms in somatic embryogenesis in Norway spruce. BMC Plant Biol. 17;10:89

Žádníková P, Petrášek J, Marhavý P, Raz V, Vandenbussche F, Ding Z, Schwarzerová K, Morita MT, Tasaka M, Hejátko J, Van Der Straeten D, Friml J, Benková E (2010) Role of PIN-mediated auxin efflux in apical hook development of Arabidopsis thaliana. Development. 137(4):607-17

Petrášek J, Schwarzerová K (2009) Actin and microtubule cytoskeleton interactions. Curr Opin Plant Biol. 12(6):728-34

Mravec J, Skůpa P, Bailly A, Hoyerová K, Křeček P, Bielach A, Petrášek J, Zhang J, Gayková V, Stierhof YD, Dobrev PI, Schwarzerová K, Rolčík J, Seifertová D, Luschnig C, Benková E, Zažímalová E, Geisler M, Friml J. (2009) Subcellular homeostasis of phytohormone auxin is mediated by the ER-localized PIN5 transporter. Nature Jun 25;459(7250):1136-40.

Hofmannová J, Schwarzerová K, Havelková L, Boříková P, Petrášek J, Opatrný Z. (2008) A novel, cellulose synthesis inhibitory action of ancymidol impairs plant cell expansion. Journal of Experimental Botany 59(14): 3963-74.

Pejchar P, Pleskot, R, Schwarzerová, K, Martinec, J, Valentová O, Novotná Z. (2008) Aluminum ions inhibit phospholipase D in a microtubule-dependent manner. Cell Biology International 32(5):554-556.

Schwarzerová K, Petrášek J, Panigrahi KCS, Zelenková S, Opatrný Z, Nick P. (2006) Intranuclear accumulation of plant tubulin in response to low temperature. Protoplasma, 227(2-4): 185-196. PDF

Fišerová J, Schwarzerová K, Petrášek J, Opatrný Z (2006) ARP2 and ARP3 are localized to sites of actin filament nucleation in tobacco BY-2 cells. Protoplasma, 227(2-4): 119-128. PDF

Radochová B, Janáček J., Schwarzerová K, Demjénová E., Tomori Z, Karen P., Kubínová L. (2005) Analysis of endoplasmic reticulum of tobacco cells using confocal microscopy. Image Anal Stereol 24: 181-185.

Pokorná J, Schwarzerová K, Zelenková S, Petrášek J, Janotová I, Čapková V, Opatrný Z (2004) Sites of actin filament initiation and reorganization in cold-treated tobacco cells. Plant Cell Environ 27: 641-653 PDF

Schwarzerová, K.; Pokorná, J.; Petrášek, J.; Zelenková, S.; Čapková, V.; Janotová, I. ; Opatrný, O. (2003) The structure of cortical cytoplasm in cold-treated tobacco cells: the role of the cytoskeleton and the endomembrane system. Cell Biology International 27: 263-265. PDF

Petrášek, J.; Černá, A.; Schwarzerová, K.; Elčkner, M.; Morris, D.A.; Zažímalová, E. (2003) Do Phytotropins Inhibit Auxin Efflux by Impairing Vesicle Traffic? Plant Physiology 131: 254-263. PDF

Schwarzerová K.; Zelenková S.; Nick P.; Opatrný Z. (2002) Aluminum-induced rapid changes in the microtubular cytoskeleton of tobacco cell lines. Plant and Cell Physiology 43(2): 207-216 PDF

 

Research projects:

2015-2018 Zvýšení efektivity postupů ochrany jabloní proti strupovitosti. QJ1510353, MZE

Past research projects:

2012-2015 Function of plant ARP2/3 complex, P501/12/1176, GAČR. Project terminated prematurely by the office of Czech Science Foundation. Reasons for this premature termination I consider as not true and thus this action as shocking from the side of CSF. I decided not to cooperate further with CSF due to unfair behavior of this institution. Kateřina Schwarzerová.

2010-2012 Tubulin transport between the nucleus and the cytoplasm. ME10103, MŠMT.

2010-2012 Microtubule-binding function of plant HSP90/82. ME10111, MŠMT.

2008-2009 Microtubule-binding function of plant HSP82/90. DAAD, ID D14-CZ14/2008-09, project leaders: RNDr. Kateřina Schwarzerová (Czech Rep.) and prof. Peter Nick (Germany).

2007-2008 Transport of tubulin between the nucleus and the cytoplasm. BARRANDE, ID 2-07-64, RNDr. K. Schwarzerová (Czech Rep.) and Prof. A.C. Schmit (France).

2006-2008 Interakce aktinového a mikrotubulárního cytoskeletu během polárního růstu u rostlin. GAČR 522/06/1030. Project leader: RNDr. Kateřina Schwarzerová

2006-2008 Mechanismy vnitrobuněčné translokace a polárního umisťování proteinů zajištujících přenos auxinu z buňky. GAAV ČR B600380604. Main project leader: RNDr. Jan Petrášek, ÚEB AV ČR. Co-leader: RNDr. Kateřina Schwarzerová, PřF UK

2005-2007 Úloha rostlinného fosfolipidového-cytoskeletálního signálního systému během toxického působení hliníku. GAČR 522/05/0340. Main project leader: Ing. Zuzana Novotná, CSc., VŠCHT Praha. Co-leaders: RNDr. Jan Martinec, ÚEB AV ČR; RNDr. Kateřina Schwarzerová, PřF UK

2006 Zavedení nového praktika "Dynamická rostlinná buňka". FRVŠ 959. Hlavní řešitel: RNDr. Kateřina Schwarzerová

2005-2006 Identifikace rostlinných proteinů asociovaných s aktinem. GAUK 165/2005. Hlavní řešitel: Mgr. Jindřiška Pokorná

2003-2005 Úloha cytoskeletu v regulaci somatické embryogeneze u jehličnanů. GAUK 121/2003/B-BIO/PrF. Hlavní řešitel: Mgr. Petra Boříková