Přednášky a kurzy na katedře experimentální biologie PřFUK:

Praktické základy vědecké práce (MB130P16)

Practical basics of scientific work (MB130P16E)

Růst a vývoj rostlin - praktikum pro odbornou biologii (MB130C78)

Růst a vývoj rostlin - praktikum pro učitelské kombinace (MB130C72)

jan.petrasek@natur.cuni.cz