Biotechnologie
a
genové inženýrství rostlin
(BAGIR)


2016/2017

Zdeněk Opatrný: Biotechnologie a genové inženýrství rostlin - úvodní přednáška
Tomáš Macek: Transgenní rostliny pro ochranu životního prostředí, fytoremediace a rhizoremediace
Zdeněk Opatrný: GM rostliny v praxi - HT a IR rostliny
Jaroslav Petr: To nejlepší… z biotechnologií živočichů
Zdeněk Opatrný: Ekozemědělství z pohledu moderní biologie rostlin
Jaroslav Doležel: Chromosomální sorting a jeho aplikace
Lukáš Fischer: Modifikace dědičné informace rostlin I - klasická genetická mdifikace
Lukáš Fischer: Modifikace dědičné informace rostlin II
David Honys: Molekulární farmaření
Zuzana Stratilová: GMO pod dohledem
Petr Smýkal: Genetika a šlechtění rostlin