Rostlinné explantáty 2012/2013
Kód: B130P11
Přednášející: RNDr. Helena Lipavská, PhD. a RNDr. Petra Mašková, PhD.VSTUP POD HESLEM

zadejte heslo: